Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

zoogkoeienkuddes

Gegroeid op een eiland

Werner Dros en Frieda van Sambeek houden Piemontese- en Limousinkoeien op Texel - bedrijfsreportage
Piemontesen en limousins: Werner Dros en Frieda van Sambeek houden op het eiland Texel twee vleesveerassen. ‘De piemontesen hebben de fijnste bespiering, de limousins zijn probleemloze moederdieren.

Opstallen of weiden van Piemontese

Belang uitgebalanceerde voeding bij Italiaanse Piemontese vaak onderschat
Meer dan de helft van de Piemontese zoogkoeien in Italië verblijft het hele jaar door in de stal. Een gesprek volgt met een veehouder die zijn zoogkoeien binnen heeft.

Met 4x4 of motorfiets

Observatie is voornaamste werk in 430 stuks tellend Limousinveekoppel
Reportage van een Limousinfokkerij in midden Frankrijk met zo'n 430 stuks vee, waarvan 180 zoogkoeien op 250 ha gehuurd grasland, op extensieve wijze gehouden

Oogsten van natuurbeheer

Conclusie potstalsymposium: boeren kunnen natuur beter en goedkoper beheren
In het kort de ervaringen van een echtpaar dat in het Drentse Anderen vanaf 1990 een erfpachtcontract bij Staatsbosbeheer heeft voor het beheer van een natuurgebied, met behulp van 270 zoogkoeien

Fokken en recreatie

Willem Dijkstra: 'We moeten wel een euro per kilo meer krijgen. En dat red ik'
Een bezoek aan een hoogwaardig fokbedrijf met 450 Limousins en een beheersovereenkomst in het recreatiegebied Spaarnwoude bij Amsterdam

Mag het wat minder zijn?

Over normvoedering bij zoogkoeien tijdens stalperiode
Zoogkoeien worden bij de meeste vleesrassen tijdens de winterperiode beperkt gevoederd. De opname is dikwijls onvoldoende om de energiebehoefte te dekken, met gewichtsverlies tot gevolg.

Informatie bijeensprokkelen

Piemontesefokker Antonie van Gelder: "Liever hoog stalgemiddelde dan enkele extremen"
Op zijn eenmansbedrijf houdt Antonie van Gelder de Piedmontese runderen (60 stuks) voor de fokkerij, niet voor de afmesterij, met daarnaast 40.000 vleeskuikens

Dodelijke moedermelk

Para-tbc alleen te bestrijden door kunstmatige opfok kalf of strenge selectie
Vragen worden beantwoord omtrent de verspreiding van paratuberculose bij vleesvee en hoe men hiermee moet omgaan bij de zoogkoeienhouderij

Jeugd mét toekomst

Wegen van jongvee geeft noodzakelijke informatie over opfok
Gewezen wordt op het belang om zelfs bij extensieve vleesrassen geen bezuinigingen toe te passen bij de opfok van kalveren, pinken en vaarzen.

Limousins in de Zwitserse Alpen

Hansruedi Lobsiger: "Om rendabel te zijn moet een dier minstens tien keer afkalven"
Zwitserland kent 10 echte Limousinfokkers, volgens de voorzitter van de Limousinvereniging. De rest valt onder de noemer vermeerderaar.
right