Sitemenu

woensdag 25 mei 2022
content-main

zoogkoeien

Franse vleesrassen: voeren op gevoel

Normen uit Frankrijk bieden geen houvast voor rantsoen zoogkoeien
Ze moeten sober gehouden worden, maar wat is de beste voeding voor Charolais-, Limousin- en Blonde d’Aquitainekoeien?

Dubbele boodschap

CRV-jongeren vleesvee kregen goed en minder goed nieuws te verteren
Tijdens de jaarvergadering van de CRV-jongeren vleesvee benaderde bedrijfsvoorlichter Jan de Sadeleer de rentabiliteit in de zoogkoeienhouderij vanuit diverse invalshoeken.

Maden in de huid

Kalf sterft aan de gevolgen van de huidmadenziekte - uit de dierenartspraktijk
De dierenarts werd ontboden door een veehouder voor een ziek kalf. Het ging om een zoogkalf, dat futloos was geworden in de weide.

Limousin in opmars

Meer dan een kwart van de Franse zoogveestapel bestaat uit limousins - VeeteeltVlees 10 jaar - 10 jaar fokkerij
De afgelopen tien jaar breidde de limousinpopulatie zowel binnen als buiten Frankrijk zich uit.

Geen fokkers, maar vermeerderaars

Natuurbeheer bij Jan en Marjon Bouwers zorgt voor juiste karkasontwikkeling blondes - bedrijfsreportage
’Onze koeien lijken wel gemuteerd.’ Jan en Marjon Bouwers merken na jaren fokken dat hun zoogkoeien steeds beter en efficiënter met het sobere natuurland kunnen omgaan.

Zoogkoehouderij op reuzenschaal

Broers Guillaume kiezen bewust voor zoogkalveren - bedrijfsreportage
Om de arbeidsintensiteit op een behoorlijk niveau te houden, kozen François en Nicolas Guillaume in hun 710-koppige vleesveehouderij resoluut voor het zoogsysteem.

Groen en nuchter boerenverstand

Kurt Sannen: 'Rol van natuurbeheerder en landbouwer conflicteren niet in mij' - bedrijfsreportage
Natuurboerderij Het Bolhuis in het Belgische Molenstede is een voorbeeld van het succesvol samengaan van landbouw en natuurbeheer met behoud van biodiversiteit in het vee.

Bedrijfs- versus gezinsinkomen

Dirk Audenaert: 'Bedrijfseconomisch gezien heeft het gezinsinkomen geen vergelijkingswaarde' - serie Economie [deel 4]
Een bedrijfseconomische boekhouding is geen fiscale boekhouding. Het arbeidsinkomen, het totale arbeidsinkomen of bedrijfsinkomen en het gezinsinkomen kunnen daardoor voor begripsverwarring zorgen.

Vaste kosten per zoogkoe stijgen

Boekhoudexpert Marc Cools: 'Investeringsdrang bij vleesveehouders is terug van weggeweest' - serie Economie [deel 3]
Door investeringen stijgen de vaste kosten per zoogkoe. De toegerekende afschrijvingen en intresten hebben hun weerslag op het uiteindelijke inkomen uit arbeid.

Variabele kosten per zoogkoe

Dirk Audenaert - 'Een uitgekiend rantsoen verdient meer dan ooit onze aandacht' - serie Economie [deel 2]
Variabele kosten vormen de grootste kostenpost op een gesloten vleesveebedrijf. Uit de omzet en de variabele kosten zijn de kengetallen voersaldo en saldo te berekenen.
right