Sitemenu

dinsdag 9 augustus 2022
content-main

vruchtbaarheid

Focus op aanwas

Voor Frank Steukers staat het buiten kijf dat vruchtbaarheid in het ras topprioriteit is - serie BWB-adviescommissie. Deel 4: Frank Steukers
Het ‘gezicht’ van de voormalige CRV-rascommissie witblauw, Frank Steukers, adviseert nu onder de vlag van het Vlaamse witblauwstamboek. Er is tot tevredenheid vooruitgang geboekt.

Ovalert in opmars

Na technische optimalisatie wint tochtdetectiesysteem terrein bij vleesveehouders
Vruchtbaarheid vormt één van de hoekstenen van ieder technisch efficiënt gerund veebedrijf.

Minder gevoel en meer berekenen

Sperma-onderzoek natuurlijk dekkende stier waardevol
Wie echt wil, kan het rendement op het vleesveebedrijf nog flink verbeteren, zo bleek op de eerste Boerderij Vleesvee Vakdag in Epe.

Specialist in productiviteit

De nieuwe Limousintopper Viva Voce is een supercrack in vruchtbaarheid
Mozartzoon Viva Voce fokt op vrijwel alle fokkerij- en vleesproductiekenmerken goed tot zeer goed. Aandachtspunten zijn evenwel de matige benen en de gemiddelde ontwikkeling.

Vruchtbaar vee

Vleesveefokker Leo Verwimp pakt vruchtbaarheid van de witblauwe veestapel op diverse fronten aan - bedrijfsreportage
Met het oog op uitbreiding van de 70-koppige vleesveestapel naar 175 stuks pakte Leo Verwimp uit Poppel de vruchtbaarheid stevig aan.

Ondergrond, ruimte en licht

Op een zachte bodem is er meer springgedrag, meer stareflex en een langere tocht - serie Vruchtbaarheid
In dit deel 4 van een serie van 4 belicht een expert de vruchtbaarheid in relatie tot de huisvesting. Er is weinig bekend over de directe relatie tussen huisvesting en vruchtbaarheid bij vleesvee.

Libido en spermakwaliteit

Geert Hoflack: "Bij een witblauwe treedt achteruitgang testikel al op rond zes jaar" - serie vruchtbaarheid
Eén op de vijf stieren voldoet niet aan de vruchtbaarheidstoets. Ki-organisaties hechten veel belang aan de spermakwaliteit en geven een dubbele vruchtbaarheidsgarantie.

Stiefmoederlijke opfok van jongvee

Jongvee heeft voldoende licht nodig en moet op gewicht zijn om in cyclus te komen - serie Vruchtbaarheid
Wie beter dan ki-dierenartsen kunnen spreken over bronst- en drachtproblemen? Zij zijn vruchtbaarheidsexperts bij uitstek. Elke dag krijgen ze tientallen dieren onder handen.

Vruchtbaarheid en vlotte kalvingen troef

Ulfila, blondetopper van KI Midatest, voert terug op symboolkoe O
Blonde d’Aquitainestier Ulfila kwam als uitgesproken primus uit de bus in het segment ‘qualité maternelle’. Ulfila verbetert de vruchtbaarheid en een vlot geboorteverloop merkbaar

Slechts zes procent slaagt

Hittestress oorzaak van verminderde spermakwaliteit bij witblauwe dekstieren
Uit een onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde te Gent onder 70 jonge witblauwe dekstieren naar reproductiegeschiktheid (ORG) blijkt slechts 6 procent volledig te voldoen.
right