Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main

voersamenstelling

Voederen met alternatieven

Goedkope ‘patat’ voedertechnisch interessant vanaf 500 kg levend gewicht
De aardappelmarkt zit in een diepe crisis. Daar kunnen vleesveehouders met een intensieve productie op het vlak van kostprijs hun voordeel mee doen.

Verbrande pens

Voorzichtig omgaan met voeren van grote hoeveelheden aardappelen - uit de dierenartspraktijk
Pensverzuring ligt altijd op de loer. Met name wisselingen in het rantsoen zijn potentiële risico’s en kunnen het evenwicht in de pens verstoren.

Seleniumtoxicatie

Chronische vergiftiging door continue toediening van te veel selenium - uit de dierenartspraktijk
Bij een recent routinematig bedrijfsbezoek aan een een vleesveehoudersbedrijf viel op dat tal van dieren een dof haarkleed vertoonden. Daarnaast hadden ook opvallend veel dieren last van klauwletsels.

Behoeftenormen bijgesteld

Hogere geboortegewichten en groeiduur sturen de normen in plus bij
Voor energie, eiwit, calcium en fosfor zijn de behoeftenormen voor de huidige witblauwkoeien gestegen.

Na kwantiteit meer kwaliteit

Minder mest zet ruwvoeropbrengst onder druk - VeeteeltVlees 10 jaar - 10 jaar voermanagement
Alles draait om voer op rundveebedrijven. Voermanagement en -techniek evolueerden de voorbije tien jaar naar minder krachtvoer, meer bijproducten en dat alles in een gemengde vorm.

Kijkje in de kuil

Blgg AgroXpertus analyseert jaarlijks 70.000 ruwvoermonsters
De kuilmonsters die op het laboratorium van BLGG AgroXpertus worden onderzocht, komen overal vandaan, tot uit Duitsland, Denemarken en Zweden aan toe.

Lekker jong en mals vlees

Luxe rosés afmesten vraagt intensieve voeding
De markt van rosévlees groeit. Ook voor de gespecialiseerde vleesveehouders biedt dat kansen. Wie zijn stiertjes een paar maanden langer houdt, kan ze afzetten als junior rosés.

Durven rekenen

Een rendabele afmest is rekenwerk op verschillende onderdelen
De vleesveehouder, die een postitief arbeidsinkomen wil behalen met het afmesten van vleesvee, moet de voerkosten zo laag mogelijk houden.

Te weinig selenium

Verlaagde immuniteit door tekort essentiële mineralen
Een dierenarts was benieuwd naar het probleem van seleniumgebrek in zijn praktijk en besloot als proef in overleg met een veehouder bij 15 runderen van verschillende leeftijd bloed te tappen.

Seleniumalarm in Vlaanderen

Op meer dan 80 procent van de Vlaamse vleesveebedrijven haalt het vee de minimumnorm voor selenium niet
Selenium is belangrijk voor het op peil houden van een normale groei en productie en voor de opbouw van weerstand.
right