Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

voer

Listeriose

Beschimmeld voer belangrijke bron van besmetting - uit de dierenartspraktijk
N.a.v. een praktijkgeval bij een pink geeft een dierenarts informatie over deze bacteriële infectie-ziekte

Bijproducten winnen aan belang

Vleesveehouders kunnen tot tien procent winst behalen door gebruik van bijproducten in vleesveerantsoenen
Door de hoge prijzen voor eiwitrijke krachtvoergrondstoffen zochten vleesveehouders de afgelopen jaren massaal naar alternatieven.

Vleesvee tot aan de horizon

Karan Beef combineert economisch rendement met ecologie
Vleesvee zover het oog reikt. Karan Beef heeft continu 130.000 slachtrunderen op voorraad. Ondanks de schaalgrootte zit het bedrijf gekneld tussen boer en retail.

Triticum spelta miskend

Marc Buydens: "Spelt leert witblauwen opnieuw herkauwen"
Na Wallonië gaat men ook in Vlaanderen de goede werking van dit oude tarweras in de veevoeding ontdekken

Voeding van mestvee

Gewicht en voeding bepalen in sterke mate de groei - deel 5: mestvee - serie: Veevoeding
Aanwijzingen voor de voedersamenstelling voor dikbil-koeien en -stieren

Concurrentie op veevoedermarkt

Verschuiving voedermarkt: aanbod energie schaarser, aanbod eiwit relatief ruimer
Verschillende zegslieden geven hun mening t.a.v. de te verwachten verschuivingen in de aanvoer van producten voor de veevoedermarkt

Inpasbaarheid van granen

Aandacht voor structuurvoorziening en mineralenbalans bij vervoedering van granen noodzakelijk
In 't kort aandacht voor teeltkundige aspecten en de vervoedering van eigen granen aan vleesvee

Maïs, graan of krachtvoer interessant voor afmesting van Blondes?

In een vergelijkingsonderzoek werd bij 2 groepen Blonde d'Aquitainestieren de technische resultaten nagegaan na voedering van een rantsoen met krachtvoer t.o.v.

Van geboorte tot vijf à zes maanden

Een gezond dikbilkalf is het startkapitaal van uw veekoppel [serie]: Veevoeding - [deel 1] kalveren
Gewezen wordt op het belang van de juiste voeding tijdens de verschillende fasen in de eerste 5 à 6 maanden van een kalf
right