Sitemenu

woensdag 25 mei 2022
content-main

voedselproductie

Van maxima naar optima

Agro-ecologie verenigt vernieuwende, ecologische landbouwpraktijken met politieke en sociale actie
De roep om duurzamer landbouwmodellen wordt steeds groter.

Geen crisis voor de landbouw

Agrarische sector levert voor tien procent bijdrage aan de Nederlandse economie
Terwijl de hele economie in het slop zit, blijven de agro- en foodexport een heel stabiele factor, zowel in België als in Nederland.

Nieuws

Europeanen staan sceptisch tegenover het klonen van dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie onder 25.000 mensen, afkomstig uit 27 lidstaten van de EU.

Nieuws

right