Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

voedingsstoffenbehoeften

Wittespierziekte syndroom

Door aandacht voor vitamine-E- en seleniumstatus kalversterfte eenvoudig terug te dringen
Het belang van toediening van vitamine E en selenium ter voorkoming van sterfte bij jonge snelgroeiende kalveren

Zwavel en spoorelementen

Verfijnde bemestingsadviezen goed voor droge stof en gezondheid
De aandacht wordt gevestigd op het belang van een goed graslandmanagement met grondanalyse en verfijnde bemestingsadviezen, waarbij een juiste zwavelbemesting als voorbeeld wordt genoemd
right