Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main

voedingsrantsoenen

Rantsoenaanpassingen

Een koe liegt niet over haar rantsoen: goed is goed, slecht vraagt bijsturing
Een constant rantsoen is het beste voor de koe.

Durven rekenen

Een rendabele afmest is rekenwerk op verschillende onderdelen
De vleesveehouder, die een postitief arbeidsinkomen wil behalen met het afmesten van vleesvee, moet de voerkosten zo laag mogelijk houden.

Voeding van vrouwelijk jongvee

Kwalitatieve ruwvoeders en bijvoedering tijdens weideperiode noodzakelijk - serie Veevoeding - deel 3: jongvee
Aanwijzingen voor de verstrekking van aanvullend voer aan Belgisch Witblauwe vaarzen

Voeding van witblauwe dikbilkoeien

Het scoren van de lichaamsconditie is een waardevol controlehulpmiddel - serie: Veevoeding - deel 4: Koeien
Leeftijd, lichaamsconditie, fysiologische toestand van de koe en opfokmethode van de kalveren bepalen de voederbehoeften van de witblauwe dikbilkoe.

Gras voor dikbillen

Op veel dikbilbedrijven met gras een onevenwicht tussen energie- en eiwitaanbod
Gras is de voornaamste en goedkoopste bron van eiwit om groei te realiseren. Maar Belgisch-witblauwvee bezit een lagere opnamecapaciteit en een hogere eiwitbehoefte dan andere runderrassen.
right