Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

vleesveerassen

Rijkelijke voorjaarsdraai

Veel vers bloed debuteert tijdens eerste nieuwe tussentijdse indexberekening
Met aanvang van 2013 berekent het Waalse witblauwstamboek in Ciney drie keer per jaar de fokwaarden van het eerste bezoek.

Embryonale sterfte

Genmutatie in SNAPC4 leidt tot afsterven van de vrucht in week 3 tot week 16 van de dracht
Het overgrote deel van de natuurlijk mutaties in genen blijft zonder gevolg. Maar er zijn ook schadelijke mutaties.

In 25 jaar écht verbeterd

Verbeterd roodbonten zijn groter en fijner geworden met beste benen - rasspecial
In 1988 werd het stamboek opgericht van het eerste en enige originele Nederlandse vleesveeras: de verbeterd roodbonten.

Genenreis langs limousins

Roland Kleine publiceert boek vol met afstammingen van limousinstieren
Van maar liefst 99 stieren heeft hij vijf generaties uitgepluisd en in een boek vastgelegd. Roland Kleine uit Almen raakte bijna dertig jaar geleden gefascineerd door bloedlijnen.

Ode aan de 'omgekeerde koe'

Wagyufokker Caroline Zeevenhooven wil voor de vleeskwaliteit honderd procent raszuivere dieren
In tien jaar tijd bouwde projectontwikkelaar Rob Baarsma samen met zijn partner Caroline Zeevenhooven een raszuivere Wagyuveestapel op.

Moderne middelen voor oud Afrikaans ras

Zuid-afrikaanse vleesveehouder Jacques Steenkamp werkt aan ontwikkelen van nieuw vleesras
De Zuid-Afrikaanse veehouder Jacques Steenkamp schuwt nieuwe ontwikkelingen niet. Hij veilt zijn dieren via internet en ontwikkelt een nieuw vleesveeras.

Witblauwen als nieuwe bewoners van Namibië

Afrikaanse veehouder Alfred Dippenaar importeert embryo's uit België
Als eerste veehouder in zuidelijk Afrika importeerde Alfred Dippenaar embryo’s van Belgisch witblauwen.

Angusstamboek in de maak

Aberdeen-Angusfokkers in Nederland bundelen krachten
In het komende najaar krijgt Nederland er een stamboek bij: het Nederlands Aberdeen Angus Stamboek.

Zelfredzame Salers voor extensieve begrazing

In Wallonië is het aandeel van het ras Salers voor natuurbegrazing groeiend
Twee indrukwekkende hoorns maken deel uit van de identiteit van de dieprode Franse salers. Het vee kenmerkt zich door vlot afkalven en is opvallend zelfredzaam.

Toekomst is tweeledig

Jules Lancier: 'Onze vleesveebedrijven hebben twee rassen nodig'
De wereldwijd stijgende vraag naar dierlijke eiwitten doet ook veel vleesveehouders hopen op een betere toekomst. Maar rundvlees van Belgische witblauwen wordt nauwelijks geëxporteerd.
right