Sitemenu

vrijdag 24 juni 2022
content-main

vleeskalveren

Nieuws

De inzet van vleesveestieren op melkkoeien is in Groot-Brittannië de afgelopen tien jaar flink toegenomen.

Met 471.000 kalveren was het Aberdeen Angusras in 2021 het ras met de meeste geregistreerde kalveren

Natuurlijk zoogritme gerobotiseerd

Kalverrobots in de eerste levensweken maken geen fouten en leveren een arbeidsbesparing op van twintig werkdagen
Voeren van kalveren aan de melk vergt veel arbeidstijd.

Kalverstress

Melkstress door te weinig melkopname kan leiden tot maagzweren - uit de dierenartspraktijk
In het hier beschreven praktijkgeval was de beschikbaarheid van melk bij de moeder een probleem. Het kalf kreeg hierdoor zo veel stress dat maagzweren het gevolg waren.

Scherp in bij jong dier

Vrij plotse dood door scherpe ijzerdraad in het hartzakje - uit de dierenartspraktijk
‘Scherp in’ is een aandoening waarbij ijzerdraad of een ander scherp voorwerp in de magen van een rund terechtkomt.

Te weinig biest

Diarreeproblemen door te laag gehalte aan immunoglobuline - uit de dierenartspraktijk
De dierenarts werd door een veehouder aangesproken over veel voorkomende diarree onder z'n kalveren. Op dit bedrijf worden alle kalveren individueel opgefokt.

Plussen en minnen

Ki’s BBG en BBCI bezitten momenteel de beste kaarten en de minst goede
Grommit Hof ter Zilverberg van ki BBCI levert de meest bespierde kalveren af, zo blijkt uit de nieuwste fokwaarden voor geboortekenmerken.

Maden in de huid

Kalf sterft aan de gevolgen van de huidmadenziekte - uit de dierenartspraktijk
De dierenarts werd ontboden door een veehouder voor een ziek kalf. Het ging om een zoogkalf, dat futloos was geworden in de weide.

Boer, slager én kok in hart en nieren

Ondernemer en vleesveeliefhebber Jos Theys: 'Het restaurant is een laboratorium, waarin nog lang niet alles is uitgevonden' - bedrijfsreportage
Na een lange carrière in de vleeshandel geeft Jos Theys nu ruimte aan zijn passie voor vlees via zijn eigen restaurant.

Defect aan het hart

Reactie vaccin brengt onderliggend probleem bij jong kalf naar boven - uit de dierenartspraktijk
Aan de hand van voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk schrijven drie dierenartsen over diergezondheid in de vleesveehouderij.

Para-tbc via lucht overdraagbaar

Veroorzaker van para tbc komt voor in stofmonsters op rundveebedrijven
De bacterie die para-tbc veroorzaakt, is aanwezig in stof op veebedrijven. Samen met het stof kan de kiem zich door de hele stal verspreiden.
right