Sitemenu

woensdag 8 juli 2020
content-main

vleesheffing, Nederland

Nieuws

TAPPC, een coalitie van Nederlandse belangengroepen, heeft de maatschappelijke kosten berekend van de consumptie van dierlijke eiwitten en wil deze in de eindverbruikersprijzen integreren via een heffing.

Het aanrekenen van klimaat- en milieukosten en dierwelzijnskosten op vleesproducten moet resulteren in een betere beloning voor duurzame producenten
right