Sitemenu

woensdag 25 mei 2022
content-main

virusziekten

Quarantaine noodzakelijk

Gebrekkige quarantaine brengt risico voor besmetting bvd-virus - uit de dierenartspraktijk
De dierenarts noemt een voorbeeld uit z'n praktijk van een gebrekkig uitgevoerde quarantaine, waarbij de bescherming niet goed verliep.

Hoogste tijd voor aanpak ibr

Subklinische ibr zorgt voor schade die ernstig wordt onderschat
In Europa wordt hard gewerkt aan de aanpak van ibr op melk- en vleesveebedrijven.

Misvormd kalf

Schmallenbergvirus mogelijke oorzaak van misvormd kalf uit de dierenartspraktijk
Een mogelijke besmetting met het Schmallenbergvirus, dat gelijkenissen vertoont met het Akabanevirus.

Neospora en bvd grootste boosdoeners bij verwerpen

Koeien moeten het laatste trimester van de dracht gepamperd worden
Sinds 2009 is in België het abortusprotocol van kracht om verwerpingen te monitoren. Brucellose was lange tijd de voornaamste oorzaak van verwerpingen.

Minimale aanpak tegen virussen

Dierenarts Jef Laureyns: 'De aanpak van virale aandoeningen moet vooral gericht zijn op preventie'
Voor virale aandoeningen is geen antibioticatherapie mogelijk. Het voorkómen van infecties is de best mogelijke oplossing.

Bvd ondanks vaccinatie

Continu screenen veestapel even belangrijk als vaccinatie tegen bvd - uit de dierenartspraktijk
Na een zware bvd-besmetting ging het op een relatief groot witblauwbedrijf jaren goed dankzij een speciaal vaccinatie-schema.

Besmet met bvd-virus

Bvd-dragers niet altijd uiterlijk herkenbaar - uit de dierenartspraktijk
2 kalveren, die achterbleven in de groei en waarvan er eentje ernstige diarree met uitdrogingsverschijnselen vertoonde, bleken dragers te zijn van het bvd-virus.

BVD-virus

Voorzichtigheid geboden bij aankoop van (fok)vee - uit de dierenartspraktijk
Waarschuwing n.a.v. een praktijkgeval met een aankoop van 12 pinken, waarvan 3 na bloedonderzoek drager bleken te zijn van het BVD-virus. Aan de dieren was uitwendig niets te zien

Koopvernietigend

Kostprijs bloedonderzoek weegt niet op tegen schade van BVD - uit de dierenartspraktijk
Enige globale aanwijzingen voor de aanpak van BVD worden gegeven

Luchtweginfecties

Opgroeiend vee gevoelig voor ademhalingsproblemen - uit de dierenartspraktijk
In het kort een waarschuwing voor de kans op luchtweginfecties bij kalveren
right