Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

veterinaire hygiëne

Correct opstallen

Scheren bij het opstallen als basis voor behandeling tegen parasieten - uit de dierenartspraktijk
Vanwege het warme najaar van 2011 raadt de dierenarts aan het vee bij het opstallen te scheren.

Stalmanagement

Vuistregels helpen weerkerende problemen te voorkomen - uit de dierenartspraktijk
I.v.m. de voller wordende stallen bij het vorderen van het afkalfseizoen gaat de infectiedruk toenemen. Met het oog hierop geeft een dierenarts 8 tips voor een goed stalmanagement

Stalhygiëne koesteren

Professor Richard Ducatelle: "Niet alleen de injectiespuit biedt oplossing"
Gewezen wordt op het belang van een goede stalhygiëne, waarbij het regelmatig geven van een goede stalreinigingsbeurt zowel goed is voor de diergezondheid alswel voor het economisch bedrijfsresultaat

Geel water

Hygiëne en biestbeleid cruciaal in preventie infectieuze artritis - uit de dierenartspraktijk
N.a.v. een praktijkgeval van infectieuze artritis bij kalveren benadrukt een dierenarts het belang van een goede bedrijfshygiëne

Bloederige diarree

Preventie door stalhygiëne en ontsmetting - uit de dierenartspraktijk
Alle kalveren in een stal werden behandeld na het constateren van klinische coccidiose bij één kalf
right