Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main

verkoopbevordering

"Vlees zonder sentiment zegt de consument niets"

Cees Goettsch pleit voor gezamenlijke marketing en promotie
Belgisch blauw, Limousin of Blonde d’Aquitaine, welk ras Nederlandse vleesveehouders ook hebben, in de promotie en marketing van vlees zouden vleesveehouders met elkaar moeten optrekken.

Reusachtige Rosine

Wim Broers: 'Hoogte en lengte worden te weinig in de gaten gehouden'
Op bezoek bij een Zuid-Hollandse witblauwfokker, die vaak aankopen doet in België. Jaarlijks organiseert hij een veiling en keuring om de verkoop van eigen vee te stimuleren
right