Sitemenu

zondag 26 juni 2022
content-main

toekomst

Vlaams stamboek voor Belgisch witblauw van start

Noël van Leeuwe: 'De drempel voor stamboekdeelname moet lager worden'
Meer vleesveehouders toegang verlenen tot afstammingsregistratie en stamboekwerking. Zo luidt het eerste doel van het nieuwe Vlaamse stamboek.

Visies uit het veld

Beter financieel bewustzijn van vleesveehouders moet sector uit hobbysfeer halen - VeeteeltVlees 10 jaar - 10 jaar adverteren
Samen met 4 agribusinessbedrijven, die actief zijn in de vleesveehouderij, wordt vooruit gekeken. Opvallend is dat alle vier de bedrijven wijzen op het belang van rendement.

Toekomst is tweeledig

Jules Lancier: 'Onze vleesveebedrijven hebben twee rassen nodig'
De wereldwijd stijgende vraag naar dierlijke eiwitten doet ook veel vleesveehouders hopen op een betere toekomst. Maar rundvlees van Belgische witblauwen wordt nauwelijks geëxporteerd.

Fabroca trekt nieuw spoor

Met eigen lineaire beoordelingssystematiek is de voortrekkersrol van familie Cassart bij Belgisch witblauw nog niet uitgespeeld
KI Fabroca heeft als eerste de focus in het witblauwras gelegd op vreemde bloedlijnen, hoogtemaat en gewicht.

Toekomstvisie witblauw

Roald van Noort: 'Het witblauwras is het meest ecologische vleesras'
CRV-directievoorzitter Roald van Noort gaf op vijf locaties in Vlaanderen zijn toekomstvisie op de Belgisch-witblauwveehouderij.

Nieuws

Rundveehouder meest optimistische agrariër

18-03-2013  · 2 reacties

Binnen de Nederlandse landbouw hebben rundveehouders het vaakst plannen om hun bedrijf uit te breiden en er staat vaker dan gemiddeld een bedrijfsopvolger klaar.

De rundveehouderij is op dit moment het sterkst geneigd het bedrijf uit te breiden

Dierlijke productie 2020

Vlaamse samenleving schrijft drie toekomstscenario's uit
Vertegenwoordigers uit de diverse geledingen van de Vlaamse samenleving discussieerden met elkaar over de toekomst van de dierlijke productie en consumptie in Vlaanderen 2020, en kwamen tot 3 toekomst

Fokken vanuit de genen

Michel Gorges: "Nieuw runderras met Holsteinmelkproductie en dikbileigenschap technisch haalbaar"
De professor Moleculaire Genetica en Biologie aan de Belgische Universiteit van Luik spreekt in een interview de verwachting uit dat gentechnologie binnenkort resultaten gaat opleveren, o.a.

Buitenlandse bedrijven voldoen

Jan Jansen: 'CR Delta VRV moet internationaler worden door aankoop lokale spelers'
De voorzitter van VRV, de voorzitter van CR Delta en de directievoorzitter van CR Delta VRV geven antwoord op vragen betreffende actuele en toekomstige beleidsvraagstukken

Wonder of monster

Professor Marc Van Montagu: '21e eeuw, eeuw van de plantenbiotechnologie'
In de beantwoording van vragen over kansen en bedreigingen van genetisch gemodificeerde of transgene gewassen door de Gentse professor Van Montagu, pionier op het gebied van transplantatie van erfelij
right