Sitemenu

vrijdag 10 juli 2020
content-main

spieren

CAR

Contractie van de pezen bij pasgeboren kalveren - uit de dierenartspraktijk
Een praktijkgeval van congenitale articulaire rigiditeit bij een stierkalfje, dat geöpereerd is, met uitleg en behandelingsmogelijkheden bij deze achterstand in spierontwikkeling van de ledematen

Nieuws

De tweedeling in Nederland door de blauwtong eiste zijn tol in de Piemontese rubrieken op de recente nationale keuring te Marienheem.

Nieuws

In het Belgisch staatsblad is een Koninklijk Besluit (KB) verschenen dat bepaalt dat het gebruik van elektrische schokken bij het opdrijven van dieren voor slacht zoveel mogelijk vermeden moet word

right