Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main

selenium

Nieuws

Het puur synthetisch geproduceerd L-selenomethionine dat nieuw op de markt komt, is in tegenstelling tot anorganisch selenium en geseleniseerde gisten 100 procent beschikbaar voor het dier.

Absorptie van verschillende bronnen selenium bij herkauwers (bron: ORFFA)

Seleniumtoxicatie

Chronische vergiftiging door continue toediening van te veel selenium - uit de dierenartspraktijk
Bij een recent routinematig bedrijfsbezoek aan een een vleesveehoudersbedrijf viel op dat tal van dieren een dof haarkleed vertoonden. Daarnaast hadden ook opvallend veel dieren last van klauwletsels.

Tekort aan selenium

Zeer lage seleniumgehaltes zetten gezondheid op het spel - uit de dierenartspraktijk
Na een bloedonderzoek bleken de seleniumwaardes van een veestapel zeer laag uit te vallen.

Te weinig selenium

Verlaagde immuniteit door tekort essentiële mineralen
Een dierenarts was benieuwd naar het probleem van seleniumgebrek in zijn praktijk en besloot als proef in overleg met een veehouder bij 15 runderen van verschillende leeftijd bloed te tappen.

Seleniumalarm in Vlaanderen

Op meer dan 80 procent van de Vlaamse vleesveebedrijven haalt het vee de minimumnorm voor selenium niet
Selenium is belangrijk voor het op peil houden van een normale groei en productie en voor de opbouw van weerstand.

Nieuws

Excential, een dochterbedrijf van Orffa, brengt met Excential Selenium 4000 een honderd procent verteerbaar organisch selenium op de markt. 

Een witblauwe heeft een behoefte van 2,5 mg Se/dag

Wittespierziekte syndroom

Door aandacht voor vitamine-E- en seleniumstatus kalversterfte eenvoudig terug te dringen
Het belang van toediening van vitamine E en selenium ter voorkoming van sterfte bij jonge snelgroeiende kalveren

Speuren naar sporenelementen

Frédéric Rollin: "Vooral jonge kalveren slachtoffer van gebrek"
Dierenarts en docent aan de universiteit van Luik, Rollin, geeft aan dat vooral jodium- en seleniumtekorten optreden bij vleeskalveren.

Seleniumtekort

Organische vorm biedt nieuw perspectief voor tekort bij witblauwe kalveren
Een seleniumtekort komt regelmatig voor bij dieren van het Belgisch witblauwras. Natriumseleniet toedienen helpt maar in beperkte mate.

Nieuws

Schurft kost groei

24-04-2006  · 4 reacties

‘Wanneer de huid van een dier voor één procent bedekt is met ringschurft, dan kost dat 30 gram groei per dag.’ Professor Frédéric Rollin van de faculteit diergeneeskunde in Luik wees ti

right