Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

salers

Zelfredzame Salers voor extensieve begrazing

In Wallonië is het aandeel van het ras Salers voor natuurbegrazing groeiend
Twee indrukwekkende hoorns maken deel uit van de identiteit van de dieprode Franse salers. Het vee kenmerkt zich door vlot afkalven en is opvallend zelfredzaam.

Bioloog en boer in Frankrijk

Frits van Beusekom even trots op broedende hop en bloeiende moerasorchis als op zijn Salers
Oorspronkelijk bioloog bij het ministerie van LNV, later boer, emigreerde Frits van Beusekom in 1994 naar Frankrijk en bouwde na zijn nieuwe start op 100 ha een vleesveebedrijf met Salers op met een v

Kruisen met Galloways

"Meer gewicht per dier geeft ook extra gewicht in de portemonnee"
Een Schotse vleesveefokker heeft de weg van de geleidelijkheid gekozen om zijn Galloways via de fokkerij zwaarder te laten worden.
right