Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main

rundvleesproductie

Lekkere lakenvelders

Stichting Lakenvelder Vlees professionaliseert logistiek en vierkantsverwaarding
‘Zo zacht, met een lekker vetje, het smelt op je tong.’ Lyrisch was een vakjury vorig jaar over het vlees van het oud-Hollandse lakenvelderrund.

Toekomst is tweeledig

Jules Lancier: 'Onze vleesveebedrijven hebben twee rassen nodig'
De wereldwijd stijgende vraag naar dierlijke eiwitten doet ook veel vleesveehouders hopen op een betere toekomst. Maar rundvlees van Belgische witblauwen wordt nauwelijks geëxporteerd.

Kansen om te groeien

Albert Vernooij voorspelt meer vraag dan aanbod van rundvlees
Voor rundvlees was 2011 een opmerkelijk jaar: goede prijzen door een krap aanbod en een groeiende vraag.

Uitweg zoeken in export

Veehouders met Belgisch-witblauwvee hebben nood aan nieuwe nichemarkten in het buitenland om hun postitie op de thuismarkt veilig te stellen
Luc Battel is van alle markten thuis. Op hoofdlijnen geeft deze internationale vleestrader de vleestendensen in de groeilanden weer en analyseert hij de positie van het stukje Belgisch-witblauwvlees.

Nooit meer bloedtappen

Na IBR en lepto ook BVD, para-tbc en neospora aan slachtlijn bemonsteren
Vanaf 1 november 2006 worden in Nederland de bloedmonsters bij vleesvee aan de slachtlijn genomen. De voordelen hiervan worden genoemd

Belangrijke bekkenmaten

Grote variatie bekkenmaten Belgisch witblauw maakt selectie op natuurlijk kalven mogelijk
Kunnen Belgische witblauwen afkalven zonder keizersnede?

Marktgericht produceren

Constant Verhaert: "Blondes moet je met zorg omringen"
Tijdens een bezoek aan een Oost-Vlaams Blonde d'Aquitaineveebedrijf (270 stuks) geeft de veehouder uitleg over zijn bedrijfsfilosofie

Eerst maat, dan vlees

Slachtdieren tot twaalf maanden leveren Deense Limousinfokkerij kwaliteitsimago
De voorzitter van het Limousinstamboek in Denemarken gaat bij de keuze van een stier voor zijn eigen bedrijf uit van een flinke hoogtemaat en verkiest bij z'n koeien laatrijpheid

"Ik ben geen boer, maar verkoper"

Chianinafokker René de Groot bruist van ideeën voor verrmarkting vlees van Italiaanse reuzen
In het Zuid-Limburgse Valkenburg bouwt De Groot samen met zijn vrouw aan het eerste Nederlandse vleesveebedrijf dat zuivere Chianina's fokt

Stalmanagement

Vuistregels helpen weerkerende problemen te voorkomen - uit de dierenartspraktijk
I.v.m. de voller wordende stallen bij het vorderen van het afkalfseizoen gaat de infectiedruk toenemen. Met het oog hierop geeft een dierenarts 8 tips voor een goed stalmanagement
right