Sitemenu

dinsdag 9 augustus 2022
content-main

recht

Nieuws

Nederlandse veehouders ontvingen afgelopen zomer vals-positieve uitslagen van Leptospirose bij hun dieren van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Nieuws

De fokveedag te Leuven was gekenmerkt door uitersten: aan de ene zijde fijne, voor de keuring klaargestoomde dieren, aan de andere zijde fokvee dat met een ommetje langs de hoge drukspuit recht uit

Nieuws

Nieuws

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij – afdeling Markt- en Inkomensbeheer wenst de Vlaamse rundveehouders te herinneren aan de uiterste indieningdatum voor de premieaanvragen ‘zoogko

Nieuws

Het boekjaar 2005-2006 was niet zo’n geslaagd werkingsjaar in het vleesvee bij de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging VRV. Dat blijkt uit het recent uitgegeven jaarverslag.

Nieuws

In het Belgisch staatsblad is een Koninklijk Besluit (KB) verschenen dat bepaalt dat het gebruik van elektrische schokken bij het opdrijven van dieren voor slacht zoveel mogelijk vermeden moet word

Nieuws

Het agentschap voor Landbouw en Visserij - afdeling Markt- en Inkomensbeheer (MIB) attendeert de Vlaamse rundveehouders erop dat 30 september de uiterste indieningsdatum is voor de premieaanvragen

right