Sitemenu

dinsdag 9 augustus 2022
content-main

premies

Premie krijgen zonder koeien of stieren

Toeslagrechten horen bij eigenaar, grond is noodzakelijk voor verzilveren
Vanaf 2006 krijgen vleesveehouders alle premies in één toeslag uitgekeerd. Deze toeslag is losgekoppeld van het houden van dieren of het verbouwen van een gewas.

Nieuws

Nieuws

De Europese Commissie heeft haar voorstellen voor een gezondheidscontrole (Health check) van het landbouwbeleid bekendgemaakt.

Nieuws

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer (MIB), deelt mee dat eind november voorschotten zullen worden uitbetaald aan de landbouwers die premieaanvragen in de die

Nieuws

Voor de lopende campagne 2007 beschikt Vlaanderen over 127.320 zoogkoeienpremies. Ze werden toegekend aan 6714 landbouwers.

Nieuws

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer deelt mee dat op 30 maart 2007 de speciale toeslagrechten (STR) en het saldo van de zoogkoeienpremie voor de campagne 200

Nieuws

De Nederlandse Dienst Regelingen betaalt de komende maanden de runderpremies over 2005 uit. Vooral de premies voor mannelijke runderen en extensivering zijn fors lager.

right