Sitemenu

woensdag 25 mei 2022
content-main

pestivirus

Bvd-bestrijding broodnodig

Goede informatiecampagne essentieel onderdeel van bvd-bestrijding
Binnenkort start België met verplichte bvd-bestrijding. De gevolgen van bvd op bedrijfsniveau zijn flink onderschat, zo concludeerde dierenarts Jef Laureyns recent in zijn doctoraatsonderzoek.

Quarantaine noodzakelijk

Gebrekkige quarantaine brengt risico voor besmetting bvd-virus - uit de dierenartspraktijk
De dierenarts noemt een voorbeeld uit z'n praktijk van een gebrekkig uitgevoerde quarantaine, waarbij de bescherming niet goed verliep.

Neospora en bvd grootste boosdoeners bij verwerpen

Koeien moeten het laatste trimester van de dracht gepamperd worden
Sinds 2009 is in België het abortusprotocol van kracht om verwerpingen te monitoren. Brucellose was lange tijd de voornaamste oorzaak van verwerpingen.

Bvd ondanks vaccinatie

Continu screenen veestapel even belangrijk als vaccinatie tegen bvd - uit de dierenartspraktijk
Na een zware bvd-besmetting ging het op een relatief groot witblauwbedrijf jaren goed dankzij een speciaal vaccinatie-schema.

Besmet met bvd-virus

Bvd-dragers niet altijd uiterlijk herkenbaar - uit de dierenartspraktijk
2 kalveren, die achterbleven in de groei en waarvan er eentje ernstige diarree met uitdrogingsverschijnselen vertoonde, bleken dragers te zijn van het bvd-virus.

In stappen bvd-vrij

Bvd kost dertig tot zestig euro per koe per jaar - serie Diergezondheid
In tegenstelling tot ibr veroorzaakt bvd-infecties van voorbijgaande aard. Maar het specifieke aan bvd is de mogelijke aanwezigheid van immunotolerante kalveren.

Nooit meer bloedtappen

Na IBR en lepto ook BVD, para-tbc en neospora aan slachtlijn bemonsteren
Vanaf 1 november 2006 worden in Nederland de bloedmonsters bij vleesvee aan de slachtlijn genomen. De voordelen hiervan worden genoemd

BVD-virus

Voorzichtigheid geboden bij aankoop van (fok)vee - uit de dierenartspraktijk
Waarschuwing n.a.v. een praktijkgeval met een aankoop van 12 pinken, waarvan 3 na bloedonderzoek drager bleken te zijn van het BVD-virus. Aan de dieren was uitwendig niets te zien

Koopvernietigend

Kostprijs bloedonderzoek weegt niet op tegen schade van BVD - uit de dierenartspraktijk
Enige globale aanwijzingen voor de aanpak van BVD worden gegeven

BVD-schade onderschat

Dierenarts Erik Mijten: "Aanpak resulteert vaak in vooruitgang totale gezondheidstoestand"
Een dierenarts van de Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) pleit voor een betere aanpak van BVD naar voorbeeld van de Scandinavische landen
right