Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

opinies

Van maxima naar optima

Agro-ecologie verenigt vernieuwende, ecologische landbouwpraktijken met politieke en sociale actie
De roep om duurzamer landbouwmodellen wordt steeds groter.

Markt- en kwaliteitsgericht

Vanaf 2014 worden vleesproducten prijszetter in plaats van prijsnemer
Als tussenschakel tussen de vleesproducenten en de retail is het voor de Federatie Belgisch Vlees (Febev) niet gemakkelijk om rekening te houden met alle verzuchtingen van zowel de ene als de andere p

Visies uit het veld

Beter financieel bewustzijn van vleesveehouders moet sector uit hobbysfeer halen - VeeteeltVlees 10 jaar - 10 jaar adverteren
Samen met 4 agribusinessbedrijven, die actief zijn in de vleesveehouderij, wordt vooruit gekeken. Opvallend is dat alle vier de bedrijven wijzen op het belang van rendement.

Meer zakelijkheid

Piet Vanthemsche: 'Wij moeten ons bundelen in producentengroeperingen' - VeeteeltVlees 10 jaar - 10 jaar portretten
Piet Vanthemsche, de voorman van de Belgische Boerenbond, voorziet een vleesveeketen die zakelijker en professioneler zal worden. En boeren houden de vinger aan de pols via producentengroeperingen.

Continuïteit verzekeren

De nieuwe voorzitter van het Belgisch-witblauwstamboek - Jean-Marie Wilmet wil geen 'stormram' zijn
Op 17 juni 2011 verkoos de ledenvergadering Jean-Marie Wilmet uit het Waalse Flostoy tot nieuwe voorzitter van het Belgisch-witblauwstamboek te Ciney.

Snelle opfok rendeert

Hoge draaisnelheid belangrijkste element van rendabele vleesveehouderij
'Kiezen voor koe of stier?' Het centrale thema op de CRV-jongerendag in Temse klonk eenvoudig.

Boer is zijn positie kwijt"

Publicist Dick Veerman pleit voor verkorten keten tussen producent en consument en het oprichten van geïntegreerde coöperaties
Zo’n 35.000 unieke bezoekers krijgt hij elke maand op zijn elektronische krant foodlog.nl.

Crisis is niet hopeloos

Rundvleessector heeft behoefte aan transparantie en cijfermateriaal
Aloys Van Goethem is de nieuwe ondervoorzitter van ABS (Algemeen Boeren Syndicaat). Een man uit de praktijk die geen blad voor de mond neemt.

Op één lijn

Witblauworganisaties lopen niet warm voor PWF-programma
Geert Hoflack, onderzoeker aan de veterinaire faculteit te Gent nam het huidige selectieschema van het witblauwras onder de loep en formuleerde enkele kritische kanttekeningen.

"Vleesveehouder moet wakker blijven"

VRV-bestuurslid Willy Vandewalle: "IJveren voor een eigen fokdoel"
De VRV-bestuurder en tevens voorzitter van het Vlaams Fokkerijcentrum geeft zijn visie op het fokkerijbeleid
right