Sitemenu

woensdag 25 mei 2022
content-main

normen

Franse vleesrassen: voeren op gevoel

Normen uit Frankrijk bieden geen houvast voor rantsoen zoogkoeien
Ze moeten sober gehouden worden, maar wat is de beste voeding voor Charolais-, Limousin- en Blonde d’Aquitainekoeien?

Zoogkoe met papieren mestoverschot

LTO hoopt op een bedrijfsspecifieke excretie voor zoogkoeienbedrijven begin volgend jaar
Hoeveel mest produceert een sobere zoogkoe? Volgens de normen 76,4 kilo, oftewel 76 procent van de productie van melkkoeien.

Nieuwe stal normen

Lichaamsmaten leidend in nieuwe internationale normering
Vertegenwoordigers uit 10 landen hebben een rapport opgesteld met aanbevelingen voor de huisvesting van vleesvee, waarvan de hoofdlijnen hier zijn weergegeven.

Mag het wat minder zijn?

Over normvoedering bij zoogkoeien tijdens stalperiode
Zoogkoeien worden bij de meeste vleesrassen tijdens de winterperiode beperkt gevoederd. De opname is dikwijls onvoldoende om de energiebehoefte te dekken, met gewichtsverlies tot gevolg.

Veehouders spreken

"Voorstel verhoging hoogtemaatnorm in witblauw laat"
In VeeteeltVlees nr. 2 (2008) werd het voorstel van het Belgisch-witblauwstamboek gepresenteerd over de verhoging van de hoogtemaatnorm, dat op de bestuurstafel ligt.

Nieuws

Uiterlijk 1 november 2011 verlagen alle Nederlandse producenten van mengvoeders het fosforgehalte in hun gehele assortiment rundveevoeders. Deze afspraak komt boven op het eerdere convenant om de fosfaatuitstoot in de rundveehouderij met gemiddeld 10 procent terug te dringen.

Fosfaatuitstoot in Nederlandse veehouderij in 2010 4,4 miljoen kilo meer dan in 2009

Nieuws

Nieuws

De kalvingsnormen voor vrouwelijke dieren die deelnemen aan BWB-prijskampen worden tijdelijk versoepeld.

Nieuws

In een resolutie vraagt het Vlaams Parlement aan de regering om strikt toe te zien op de MTR randvoorwaarden inzake dierenwelzijn.

Nieuws

De gebruiksnormen voor 2008 en 2009 voor Nederland zijn afgelopen week definitief vastgesteld in de uitvoeringsregeling meststoffenwet. Voor grasland worden de meeste normen verlaagd.

right