Sitemenu

woensdag 25 mei 2022
content-main

nederland

Focussen op jongvee met klasse

Edwin Ekkels: "Ik ben gek van extreme bespiering bij Belgische witblauwen"
Topkalveren en jongvee aankopen om na het kalven te verkopen: dat is de strategie van een voltijds vertegenwoordiger in de veevoederbranche, die sinds 5 jaar als hobbyfokker Belgisch-witblauwkalfjes e

Vleesvee melken

Marcel Quartel: "Vleesproductie hoofdzaak, melkproductie niet bepalend"
Vlees fokken staat bij Marcel Quartel bovenaan, maar de melkproductie laat hij niet links liggen. Sinds dit voorjaar is de verbeterd-roodbontfokker (ca.

Niets mis met oude genen

Hobbyfokkers Henk en Harry Homan: "Piemonteses zijn groot genoeg, nu letten op bespiering"
2 broers vertellen over hun fokkerijsuccessen in het verleden en thans.

Afzet verzekeren

Piemontesehouder zet vrouwelijke dieren af via project Drents weidevlees
Het is begonnen als hobby, maar intussen levert de Piemontese fokkerij de familie Jansen uit Deurze ook geld op.

Blondebedrijf in ontwikkeling

Ko van Twillert: "Het gaat erom dat ik andere afzetkanalen zoek voor de producten"
5 jaar geleden startte een voormalig makelaar zijn boerencarrière met Blonde d'Aquitaines. Inmiddels heeft zijn bedrijf 180 dieren op 3 locaties rond Elburg.

Continu grenzen verleggen

Frank van Erp: "Stieren die benedengemiddeld voor hoogtemaat scoren vallen sowieso af"
Een Brabantse witblauwfokker en voormalig keurmeester geeft uitleg over zijn fokkerijkeuzes. Met zijn fokstal De Biezen viel hij regelmatig in de prijzen op keuringen

Varen met Limousins

Roodbruine grazers beheren waterrijk natuurgebied in Noord-Holland
Van jongs af aan zijn ze het gewend: om te kunnen grazen moeten de Limousins in het Wormer- en Jisperveld eerst op de boot, ingezet voor het beheer door Natuurmonumenten

Piemontesevlees van de uiterwaarden

Everdien van Weeghel: "Klanten komen niet alleen voor de luxe producten"
Vader en dochter Van Weeghel houden een koppel Piemontesen, langs de IJssel bij Terwolde, voor de vleesverkoop.

Plezier in zorgen

Christien Schneider: "Een boerderij geeft kinderen een richting en ritme"
In het Friese Raard combineert Christien Schneider haar zorgboerderij met een vleesveetak, waarvoor zij bewust voor het Marchigianaras koos i.v.m. het hanteerbare karakter ervan
right