Sitemenu

woensdag 25 mei 2022
content-main

nederland

Hobbyboer in hart en nieren

Erik van de Pol: 'Liever op twee met zelfgefokte witblauwe dan op één met aangekocht dier'
Een zorgvuldige selectie ligt aan de basis van de (top)fokkerij op een Zeeuws bedrijf. Naast wat jongvee worden thans 5 koeien gehouden, waarmee echt gefokt wordt

Gezocht: onderzoeksvragen over vlees

Fred Beekmans ziet naast schaalvergroting kansen voor 'niche' in vleessector
Het vleesveeproefbedrijf in Lelystad mag dan gaan sluiten, onderzoek naar vlees is er zeker nog: het Innovatie Centrum Vlees en Vis, eveneens in Lelystad, bundelt de krachten van Wageningen UR en TNO.

Blonde-elegantie

Hans en Ria Spekenbrink: "Een Blonde heeft niet van die aangeplakte billen"
Een bezoek aan een Overijssels vleesveebedrijf met een Blondeveestapel (65 Blonde d'Auitainedieren), die de stalnaam Du Moulin draagt

Antieke fokkerij

Hendrik van Mierlo: "Als we het ras niet in stand kunnen houden, dan houdt het op"
Een gesprek met een Brabantse witblauwfokker met een eigen kijk op de witblauwfokkerij

Bouwen aan de veestapel

Jan te Riele: "Geboorte via natuurlijke weg is bij ons bedrijfsongeval"
Reportage van een vleesveebedrijf met verbeterd roodbonten. Na de MKZ-ontruiming is men zo snel mogelijk met nieuwe koeien verdergegaan.

"Ze mogen twee meter hoog"

Blondestieren mesten tot eenjarige leeftijd levert bij Heidi en Hendry Pool rendement
Op bezoek bij een Deens veebedrijf, waar naast het melkvee Blonde d'Aquitaines worden gefokt. De ondernemer is in 1989 vanuit Apeldoorn naar Denemarken geëmigreerd

Piemontesen in de etalage

Gerrit Markvoort: "Keuringen zijn de topdagen in het jaar"
Volgens een Overijsselse Piemontesefokker met een kleine 30 Piemontesen staat de Nederlandse Piemontesefokkerij op gelijk niveau met die van Italië, of misschien nog wel hoger.

Blondereus in Toldijk

Dick Ruessink richt fokbeleid op eenvoud, groeivermogen en gezondheid
De bedrijfsfilosofie van een Blonde d'Aquitainefokker, die bij z'n Blondeveestapel van 350 dieren ook de Idolezoon Mars met een gewicht van ruim 1.800 kg kan tellen na aankoop in Frankrijk

Vleesproductie en beeldvorming

Sleutelpositie voor Marchigianaras op de stadsboerderij in Almere
De Marchigianakoeien van Tom Saat en Tineke van den Berg in Flevoland vervullen een 3-voudige functie: het sluitend maken van de biologische kringloop voor het eigen akkerbouw-groentebedrijf, beeldvor

Oogsten van natuurbeheer

Conclusie potstalsymposium: boeren kunnen natuur beter en goedkoper beheren
In het kort de ervaringen van een echtpaar dat in het Drentse Anderen vanaf 1990 een erfpachtcontract bij Staatsbosbeheer heeft voor het beheer van een natuurgebied, met behulp van 270 zoogkoeien
right