Sitemenu

woensdag 25 mei 2022
content-main

nederland

Industriële hennep: voor vezel of voer

Bewustmaken bevolking noodzakelijk voor welslagen van industriële hennepteelt
Industriële hennep is van oudsher een populaire mondiale landbouwteelt. Na een jarenlang verbod is de teelt sinds 1992 weer toegelaten in Europa.

Pwf startklaar

Vernieuwd inzetschema ki-stier en witblauw 1 oktober van start
In oktober 2006 starten de fokkerijorganisaties AWE in Wallonië en CRV in Vlaanderen en Nederland met een proefstier-wachtstier-fokstierschema voor witblauwe ki-stieren.

Van hobby naar passie

Gerrit-Jan Keijl: "De winst is het plezier dat ik aan topfokkerij beleef"
Hoge rendementen halen is niet het voornaamste doel van een verbeterd-roodbontfokker in Biddinghuizen. Maar z'n doel is wel om in de top mee te draaien

BBG-fokkerijkoers 2020

Vlaamse en Nederlandse witblauwveehouders zetten licht op groen voor PWF-programma
In 9 ontmoetingsavonden met veehouders peilde de spermaproductiegroep Belgian Blue Group de gewenste fokkerijkoers voor de toekomst.

"Ik ben geen boer, maar verkoper"

Chianinafokker René de Groot bruist van ideeën voor verrmarkting vlees van Italiaanse reuzen
In het Zuid-Limburgse Valkenburg bouwt De Groot samen met zijn vrouw aan het eerste Nederlandse vleesveebedrijf dat zuivere Chianina's fokt

Ras met karakter

Ed en Marjan Neerincx streven naar Blondes op Frans niveau
De voorzitter van het Blondestamboek geeft zijn uitgangspunten weer die hij toepast bij het fokken van zuivere Blonde d'Aquitaines op zijn eigen bedrijf

Parmantige Piemontese

Gevarieerd stiergebruik door negatieve ervaring met inteelt bij Nijhof
2 broers aan 't woord over hun Lenta, de oudste Piemontese koe, nu 17 jaar oud en die dit voorjaar nog een kalf heeft gekregen

Meten zegt meer dan kijken

Roland Kleine: 'Goed fokken, zodat de slager likkebaardend naar de koeien kijkt'
Een gesprek met een Limousinfokker, die eigen rund- en varkensvlees aan huis verkoopt en bekend staat om zijn sterke eigen mening

Licht optimisme over Mid Term Review

Via overleg met andere EU-landen moeten Nederland en België concurrentiepositie veiligstellen
LTO-bestuurder Offenberg en Boerenbond-adviseur Huyghe geven, i.v.m. de onzekerheid van de landbouwhervormingen, hun verwachtingen voor de vleesveesector
right