Sitemenu

maandag 6 juli 2020
content-main

Nederland, kringlooplandbouw

Nieuws

Om de omslag naar kringlooplandbouw te stimuleren moet er voor de hele economie een systeem van heffingen komen op stoffen die een nadelig effect hebben op milieu en klimaat. De opbrengsten zouden ten goede moeten komen aan bedrijven die goed scoren op criteria voor kringlooplandbouw.

Aan het realiseren van kringlooplandbouw moeten alle ketenpartijen bijdragen, stelt de Taskforce Verdienvermogen
right