Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

milieubescherming

Milieukeur voor voorlopers

Stichting Milieukeur werkt aan speciale criteria voor de vleesveehouderij
Consumenten gaan voor kwaliteit, gemak en prijs, maar in toenemende mate ook voor een duurzame productiewijze. Milieukeur speelt hierop in en het beeldmerk is al op veel producten te vinden.

Vleesvee tot aan de horizon

Karan Beef combineert economisch rendement met ecologie
Vleesvee zover het oog reikt. Karan Beef heeft continu 130.000 slachtrunderen op voorraad. Ondanks de schaalgrootte zit het bedrijf gekneld tussen boer en retail.

Nieuws

Uit recent marktonderzoek in opdracht van de Nederlandse overheid blijkt dat de Nederlandse bevolking zich best kan vinden in de ontkoppelde steun (bedrijfstoeslag) voor landbouwers.

right