Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main

melkvee

Serrestal met voederrobot

Kristof Mouton bouwt nieuwe vorm van mesterij
Het is de eerste serrestal in Vlaanderen. Kristof Mouton en Isabel De Latthauwer uit Lochristi kozen voor het diervriendelijke karakter van foliebouw bij het oprichten van hun nieuwe vleesveestal.

Ondergrond, ruimte en licht

Op een zachte bodem is er meer springgedrag, meer stareflex en een langere tocht - serie Vruchtbaarheid
In dit deel 4 van een serie van 4 belicht een expert de vruchtbaarheid in relatie tot de huisvesting. Er is weinig bekend over de directe relatie tussen huisvesting en vruchtbaarheid bij vleesvee.

Ook Hugo eindigt aan de slachthaak

Harrie Hutten: 'Zevenduizend liter melk met verbeterd roodbont is haalbaar'
Een gesprek met één van de weinige roodbontfokkers in Nederland, die koeien van dit ras melkt.

Buitenlandse bedrijven voldoen

Jan Jansen: 'CR Delta VRV moet internationaler worden door aankoop lokale spelers'
De voorzitter van VRV, de voorzitter van CR Delta en de directievoorzitter van CR Delta VRV geven antwoord op vragen betreffende actuele en toekomstige beleidsvraagstukken

Koeien met uitstraling

Henk Kuipers en Sonja Oost fokken rustige, hoornloze Herefords met een goede melkproductie
De in Denemarken gefokte stier Moeskaer Santos werd recent kampioen op de Herefordjubileumkeuring. Henk Kuipers en Sonja Oost importeerden de grote Nibbszoon niet voor niets.

Roodbonten verbeteren

Monique de Geus: 'Op de rug van een koe moet een geultje water kunnen staan'
Het inkomen van familie De Geus leunt op vier pijlers: vlees, melk, akkerbouw en schapen. Verbeterd roodbonten zijn verantwoordelijk voor zowel de vlees- als de melktak.

Nieuws

Europese rundveestapel plooit terug

12-01-2010  · 2 reacties

De Europese rundveestapel daalde in 2009 met 1,5 procent tot 89,6 miljoen stuks.

Aantal zoogkoeien in Nederland kende forse krimp in 2009

Nieuws

Sinds juli 2008 wordt er over gans Vlaanderen melding gemaakt van een mysterieuze kalverziekte. Zo meldt de website van Veepeiler-rund.

Nieuws

Het aantal biologische producenten en het areaal bio bleven in Vlaanderen gelijk, dit in tegenstelling tot de algemene dalende trend in de volledige landbouwsector.

Nieuws

Beter melk- dan vleesvee in natuurgebied

07-04-2009  · 2 reacties

Vanuit economisch oogpunt is melkvee aantrekkelijker dan vleesvee voor het beheer van gebieden met natuurlijke handicaps, zoals veenweidegebieden en beekdalen.

right