Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main

marketing

"Vlees zonder sentiment zegt de consument niets"

Cees Goettsch pleit voor gezamenlijke marketing en promotie
Belgisch blauw, Limousin of Blonde d’Aquitaine, welk ras Nederlandse vleesveehouders ook hebben, in de promotie en marketing van vlees zouden vleesveehouders met elkaar moeten optrekken.

Licht optimisme over Mid Term Review

Via overleg met andere EU-landen moeten Nederland en België concurrentiepositie veiligstellen
LTO-bestuurder Offenberg en Boerenbond-adviseur Huyghe geven, i.v.m. de onzekerheid van de landbouwhervormingen, hun verwachtingen voor de vleesveesector

Maximaal twee keizersneden

Gilles van Dalen pas echt gelukkig als hij een 'luxe zwarte' kan aankopen
Een gesprek met de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie, die verschillende brillen op heeft als hij naar vleesvee kijkt: als slager, als vleesveehouder en als handelaar

Concurrentie op veevoedermarkt

Verschuiving voedermarkt: aanbod energie schaarser, aanbod eiwit relatief ruimer
Verschillende zegslieden geven hun mening t.a.v. de te verwachten verschuivingen in de aanvoer van producten voor de veevoedermarkt

Reusachtige Rosine

Wim Broers: 'Hoogte en lengte worden te weinig in de gaten gehouden'
Op bezoek bij een Zuid-Hollandse witblauwfokker, die vaak aankopen doet in België. Jaarlijks organiseert hij een veiling en keuring om de verkoop van eigen vee te stimuleren

Marktwaarde vlees

Actuele prijzen in historisch perspectief handvat voor veehouders
Omdat veemarkten, waar de waarde van slachtdieren volgens het vrije-marktprincipe worden bepaald, gaan verdwijnen, gaat VeeteeltVlees maandelijks de gemiddelde actuele vleesprijzen per Seurop-klasse p

Nog geen 'Ik kies bewust'-vlees

Ruim drie kwart van Nederlanders let op gezonde voeding
Woordvoerder Gerbert van Genderen Stort van de Stichting Ik Kies Bewust geeft de stand van zaken weer van dit initiatief betreffende gezonde voedingsproducten

Succesvolle hoeveverkoop

Klant zoekt vijf g's: gemak, gezond, genot, gezellig en goedkoop
De consulent marketing en communicatie bij het Vlaamse Innovatiepunt voor land- en tuinbouw en de adjunct-productmanager Hoeveproducten bij het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing geven com

Nieuws

Vlees bestellen per post nu ook in België

07-01-2010  · 2 reacties

Ook Belgen kunnen vanaf nu hun vlees per post laten bezorgen. Online vlees bestellen kan op de website Vleesbezorgen.be, de Belgische exponent van Vleesbezorgen.nl.

Het vlees per post wordt thuisbezorgd in speciale koelverpakkingen

Nieuws

BBCI lanceert website met stierverkoop

05-06-2009  · 2 reacties

‘Belgian Blue Cattle International (BBCI) heeft vanaf heden haar eigen webstek,’ zo annonceert Melanie Broers, marketing verantwoordelijke BBCI.

right