Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main

lichaamsafmetingen

Extra dimensie

Teus Dekker wil met meer maat en breedte grenzen verleggen in het limousinras in Nederland - bedrijfsreportage
Op de nationale limousinkeuring te Putten zorgde Teus Dekker met zijn ‘reuzen’ voor verwondering in het Nederlandse limousinwereldje.

Belangrijke bekkenmaten

Grote variatie bekkenmaten Belgisch witblauw maakt selectie op natuurlijk kalven mogelijk
Kunnen Belgische witblauwen afkalven zonder keizersnede?

Radar van Terbeck

Uitzonderlijke fokstier is visitekaartje voor Elsa
De fokstier Radar van Terbeck is veelbelovend tijdens de meest recente vleesproductie-indexberekening in witblauw. Hier volgen zijn kwaliteiten en die van zijn moeder Elsa du Chenia

Reproductie in witblauw

Genetische trendanalyse wijst op omtrekvermindering teelbalzak
Met het oog op de spermaproductie zijn op 2 Belgische opfokstations van 947 Belgisch-witblauwe stieren de omtrek van de teelbalzak gemeten

Reusachtige Rosine

Wim Broers: 'Hoogte en lengte worden te weinig in de gaten gehouden'
Op bezoek bij een Zuid-Hollandse witblauwfokker, die vaak aankopen doet in België. Jaarlijks organiseert hij een veiling en keuring om de verkoop van eigen vee te stimuleren

Veehouders spreken

"Voorstel verhoging hoogtemaatnorm in witblauw laat"
In VeeteeltVlees nr. 2 (2008) werd het voorstel van het Belgisch-witblauwstamboek gepresenteerd over de verhoging van de hoogtemaatnorm, dat op de bestuurstafel ligt.

Marktgericht produceren

Zwaardere runderkarkassen stuiten op weerstand bij afnemers
De discussie of witblauwen nu groter moeten of niet beroert de veehouderijgemeenschap. Dat de meningen verdeeld zijn, kon u lezen in het aprilnummer van VeeteeltVlees.

Miniatuurherefords

Kleine rundveerassen hebben de toekomst in de Verenigde Staten
N.a.v. een bezoek aan een bedrijf in Noord-Dakota met miniatuur Herefords wordt gesignaleerd dat de grotemaatmode in vleesvee op z'n retour is.
right