Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

leverbot

Leverbot in opmars

Bepaal zorgvuldig het gewicht van vleesveedieren voor juiste dosering leverbotmiddel
Gewaarschuwd wordt voor een toename van leverbotbesmetting door het waterpeilbeleid, uitbreiding van de beheersgebieden en de hoeveelheid neerslag

Leverbot

Slechte conditie oorzaak van vruchtbaarheidsprobleem - uit de dierenartspraktijk
N.a.v. een praktijkgeval geeft een dierenarts de oorzaak en de mogelijke maatregelen bij het optreden van leverbot bij vleesvee aan

Uitgemergeld

Leverbot aanleiding voor extreme vermagering koeien - uit de dierenartspraktijk
Een koppel magere Blonde d'Aquitainekoeien bleek positief op leverbot in het mest- en het bloedonderzoek

Nieuws

Door koude en droogte in het afgelopen voorjaar en de voorzomer verwacht de Werkgroep Leverbotprognose dit najaar geen leverbotinfecties.

In vochtige gebieden is de kans op leverbotinfecties groter

Nieuws

De werkgroep leverbotprognose stelt in de definitieve prognose voor najaar en winter 2009 dat de kans op een leverbotinfectie gering is.

Door de droge herfst heeft de slak hooguit een lichte leverbotinfectie afgezet

Nieuws

Op dit moment is de kans gering dat koeien en schapen een leverbotinfectie oplopen.

Het aantal slakken is sterk afgenomen door de warme zomermaanden

Nieuws

Minder leverbot

26-11-2008

De werkgroep Leverbotprognose verwacht een minder ernstige leverbotinfectie dan vorig jaar.

Nieuws

Door de natte weersomstandigheden van eind september is er veel water in de slakkenmilieus gekomen. Oktober was droog, maar begin november was het weer nat.

Nieuws

In het derde en vierde kwartaal van 2005 constateerden dierenartsen zonnebrand bij meerdere pinken, droge koeien en zoogkoeien, verspreid over Nederland.

right