Sitemenu

dinsdag 24 mei 2022
content-main

landbouwsector

Geen crisis voor de landbouw

Agrarische sector levert voor tien procent bijdrage aan de Nederlandse economie
Terwijl de hele economie in het slop zit, blijven de agro- en foodexport een heel stabiele factor, zowel in België als in Nederland.

Veerkracht van een versnipperde sector

Belangen van vleesveebedrijven door variatie in bedrijfsomvang erg divers en soms zelfs tegenstrijdig - Kerstspecial veerkracht
Of je nu vijf zoogkoeien houdt of een stal vol met zeshonderd dieren verzorgt, elke vleesveehouder zoekt naar kennis, wil ervaringen delen en wenst een goede belangenbehartiging.

Ieder zijn specialiteit

Vleesproductie in Canada duidelijk opgedeeld volgens drie verschillende activiteiten - de wereld rondom ons, vleesvee in Canada [: deel 1]
De vleesveehouderij is in Canada alom tegenwoordig. Fokbedrijven, koekalfbedrijven en afmestbedrijven vormen 3 duidelijk te onderscheiden activiteiten. Tussenvormen bestaan nauwelijks.

Nieuws

Studienamiddag

27-05-2009  · 2 reacties

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) van het Departement Landbouw en Visserij organiseren vijf studienamiddagen om de veehouders te informeren

Nieuws

De Europese Unie heeft het afgelopen jaar 55 miljard euro uitgegeven aan landbouwsubsidies.

Nieuws

Nieuws

Het aantal biologische producenten en het areaal bio bleven in Vlaanderen gelijk, dit in tegenstelling tot de algemene dalende trend in de volledige landbouwsector.

Nieuws

Nieuws

De "Sectorgids voor de dierlijke primaire productie" wordt thans toegevoegd aan de reeds lange lijst van 19 autocontrolegidsen die het Belgisch Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV)

right