Sitemenu

woensdag 25 mei 2022
content-main

landbouwproductie

Geen crisis voor de landbouw

Agrarische sector levert voor tien procent bijdrage aan de Nederlandse economie
Terwijl de hele economie in het slop zit, blijven de agro- en foodexport een heel stabiele factor, zowel in België als in Nederland.

Nieuws

Indien niet snel actie ondernomen wordt om de mondiale landbouwproductie te verdubbelen, zal de wereld geconfronteerd worden met een permanente voedselcrisis en globale instabiliteit.

Nieuws

BioForum Vlaanderen heeft haar eerste cijferkatern uitgebracht over de biologische landbouw- en voedingssector.

Nieuws

Studiedagen

25-04-2006

Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Beheer en Kwaliteit landbouwproductie, afdeling voorlichting én de studieadviesdienst AgriConstruct organiseren twee informatienamiddagen me

right