Sitemenu

dinsdag 9 augustus 2022
content-main

kosten

Bijproducten winnen aan belang

Vleesveehouders kunnen tot tien procent winst behalen door gebruik van bijproducten in vleesveerantsoenen
Door de hoge prijzen voor eiwitrijke krachtvoergrondstoffen zochten vleesveehouders de afgelopen jaren massaal naar alternatieven.

Gezond gebruik van medicijnen

Diergeneesmiddelen zijn verantwoordelijk voor 10 procent van de kostprijs
Het gebruik van diergeneesmiddelen in de vleesveehouderij wordt genoemd en de de bijbehorende kosten ervan

Nieuwe kans vloeibare kunstmest

Spaakwielbemester en meer stabiele meststof moeten stikstofbenutting verhogen
Bemesten met vloeibare kunstmest wil maar geen grote vlucht nemen. Hoge kosten en stikstofverlies door vervluchtiging werpen een schaduw over de in potentie gunstige werking.

Nieuws

De Animal Sciences Group van Wageningen UR berekent eens per 4 weken de actuele voederwaardeprijzen voor energie (VEM) en eiwit (DVE) op basis van actuele grondstofprijzen.

Nieuws

Minister-president Kris Peeters, bevoegd voor landbouw, heeft een maatregel uitgevaardigd die inhoudt dat het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) onder bepaalde voorwaarden tot 80 procent waarb

Nieuws

Studienamiddagen afmesten van stieren

19-05-2009  · 2 reacties

Na een woelige periode van dure grondstoffen en lagere marktprijzen voor rundvlees die de sector nog niet helemaal heeft kunnen verteren, heerst er een algemene economische crisis op wereldniveau.

Nieuws

Vlaamse landbouwers zouden normaal gezien dit jaar meer moeten betalen voor de inzameling en verwerking van hun krengen door Rendac.

Nieuws

De Belgische overheid heeft besloten ook dit jaar vaccinatie tegen blauwtong type 8 verplicht te stellen voor runderen en schapen.

Nieuws

Nederlandse veehouders ontvingen afgelopen zomer vals-positieve uitslagen van Leptospirose bij hun dieren van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Nieuws

Europa gaat in 2009 slechts 50 procent van de vaccinatiekosten voor blauwtong op zich nemen.

right