Sitemenu

woensdag 25 mei 2022
content-main

klimaat, biodiversiteit, lucht (stikstof), bodemgezondheid, water en landschap

Nieuws

‘Maak een plan voor een nationaal akkoord met daarin een integrale langetermijnvisie en wettelijk vastgelegde doelen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, lucht (stikstof), bodemgezondheid, water en landschap.’

De aanbevelingen voor een nationaal landbouwakkoord zijn opgesteld door invloedrijke bestuurders, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven.
right