Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main

keizersnede

Niet trots op één, maar op hele koppel

Frans van Boxmeer en Millo van Schaijk bereiden zich voor op meer natuurlijke geboorten - bedrijfsreportage
Ze genieten van keuringswinst, maar een homogeen koppel koeien geeft Frans van Boxmeer en Millo van Schaijk minstens zoveel voldoening.

Fokken op minder keizersneden

Ruim zeventig procent van de donkerrode rouge des prés kalft natuurlijk af op Boterhoek nv - bedrijfsreportage
Het donkerrode vel met witte ledematen en de witte staartpunt zijn karakteristiek voor de ruim 150 Rouge des prés.

Plotse bloeding

Herstel van bloeding aan de hand van een bloedtransfusie - uit de dierenartspraktijk
Dankzij het tijdig toedienen van 5 liter bloed kon een vleeskoe gered worden, nadat het dier 9 dagen ervoor een keizersnede had ondergaan.

Dikbil zonder keizersnede

Fokken op natuurlijke geboorten is mogelijk, maar stuit nog op weerstand
Dikbilkoeien, die zonder problemen natuurlijk afkalven. Het gebeurt nog maar zelden, maar het is wel degelijk mogelijk.

Kwaliteit met oog voor maatschappij

Fokdoel verbeterd roodbont gericht op sterk beenwerk en verminderen keizersneden - VeeteeltVlees 10 jaar - 10 jaar fokkerij
De toekomst van verbeterd roodbont hangt af van de vraag naar kwaliteitsvlees en de wens van de maatschappij om het aandeel keizersneden te verminderen.

Buikvliesontsteking

Peritonitis als complicatie na een keizersnede - uit de dierenartspraktijk
De dierenarts werd bij een vaars geroepen, die een tiental dagen daarvoor een keizersnede had ondergaan. Volgens de veehouder was alles prima verlopen.

Melkgift onder stimulans

Wel of geen oxytocine toedienen na de keizersnede om de melk te laten schieten? - in de praktijk is toedienen bijna standaard
De biestmelk laten schieten is de meest aangehaalde reden bij veehouders om oxytocine toe te dienen. Het gebruik is in de praktijk bijna standaard.

‘Natuurlijk’ geboortegemak

Een groot deel van de bestaande Belgisch-witblauwpopulatie lijkt in aanmerking te kunnen komen voor afkalving zonder keizersneden
Er is weinig verschil in de wanverhouding tussen het bekken van een koe en de lichaamsmaten van het kalf bij enerzijds dieren die natuurlijk kalven en anderzijds dieren die een keizersnede ondergaan,

Wel vleesvee, minder keizersneden

Werkgroepen buigen zich over natuurlijke kalvingen
Vleesveehouders met verbeterd roodbonten en Belgische witblauwen buigen zich in de zomer van 2007 over de keizersnede: is het mogelijk om rijk bespierd vleesvee te fokken, dat natuurlijk geboren wordt

Belangrijke bekkenmaten

Grote variatie bekkenmaten Belgisch witblauw maakt selectie op natuurlijk kalven mogelijk
Kunnen Belgische witblauwen afkalven zonder keizersnede?
right