Sitemenu

dinsdag 24 mei 2022
content-main

kalverziekten

Kalverstress

Melkstress door te weinig melkopname kan leiden tot maagzweren - uit de dierenartspraktijk
In het hier beschreven praktijkgeval was de beschikbaarheid van melk bij de moeder een probleem. Het kalf kreeg hierdoor zo veel stress dat maagzweren het gevolg waren.

Jongvee met blokvoetjes

Laag kopergehalte in het bloed van jonge dieren - uit de dierenartspraktijk
De dierenarts werd door een klant opgebeld: zijn kalveren groeiden niet zoals andere jaren en de jonge dieren waren ook wat stijver in de beweging.

Te weinig biest

Diarreeproblemen door te laag gehalte aan immunoglobuline - uit de dierenartspraktijk
De dierenarts werd door een veehouder aangesproken over veel voorkomende diarree onder z'n kalveren. Op dit bedrijf worden alle kalveren individueel opgefokt.

Verstopping urinewegen

Blaasgruis in de urine aanleiding voor verstopte penis - uit de dierenartspraktijk
Blaasgruis blijkt een onderschatte doodsoorzaak bij jonge stiertjes te zijn.

Jongvee met griep

Neusswab en longspoeling geven uitsluitsel over type infectie - uit de dierenartspraktijk
Na het opstallen en natuurlijk door de vochtige en overdag soms warme najaarsdagen is ook pinkengriep weer terug op de agenda gekomen, zo constateert dierenarts René Bemers in z'n praktijk.

Acute colidiarree

Hygiëne en schone, droge hokken belangrijk voor kalveren - uit de dierenartspraktijk
Een veehouder was 2 dagen erg druk geweest om de koeien uit de uiterwaarden te halen, waardoor de hygiëne en het opstrooien van de afkalfhokken waren vergeten. Het gevolg: een E.coli-besmetting.

Hersenvliesontsteking

Extra managementmaatregelen helpen dodelijke infectie voorkomen - uit de dierenartspraktijk
Afgelopen voorjaar 2013 zag de dierenarts bij een veehouder uit zijn praktijk verschillende kalveren met hyperacute zenuwstoornissen. De kalveren verkeerden in een prima conditie en dronken goed.

Maden in de huid

Kalf sterft aan de gevolgen van de huidmadenziekte - uit de dierenartspraktijk
De dierenarts werd ontboden door een veehouder voor een ziek kalf. Het ging om een zoogkalf, dat futloos was geworden in de weide.

Defect aan het hart

Reactie vaccin brengt onderliggend probleem bij jong kalf naar boven - uit de dierenartspraktijk
Aan de hand van voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk schrijven drie dierenartsen over diergezondheid in de vleesveehouderij.

Para-tbc via lucht overdraagbaar

Veroorzaker van para tbc komt voor in stofmonsters op rundveebedrijven
De bacterie die para-tbc veroorzaakt, is aanwezig in stof op veebedrijven. Samen met het stof kan de kiem zich door de hele stal verspreiden.
right