Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

inkomsten uit het landbouwbedrijf

Vleesveehouderij vraagt veel veerkracht

Tachtig procent van de bedrijven haalt in 2012 geen positief arbeidsinkomen
Terwijl melkveehouders hun omzet en aanwas fors zien stijgen door de hoge slachtprijzen, is het in de vleesveehouderij kommer en kwel.

Vleesveehouderij wereldwijd

Alleen grote bedrijven in Duitsland en Argentinië komen rendabel uit internationale prijsvergelijking
Vergelijking van de kengetallen en resultaten van 11 vleesproducerende landen: Duitsland, Frankrijk, Tsjechië, Hongarije, Polen, USA, Argentinië, Brazilië, Uruguay, Australië en Namibië

Opleving vleesprijzen

In Europa alleen redelijk eindresultaat met behulp van subsidies
Het International Farm Comparison Network (IFCN) analyseerde de vleesveehouderij op alle onderdelen wereldwijd aan de hand van de cijfers van 30 vleesveebedrijven over het jaar 2002.
right