Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

inkomen van landbouwers

Bedrijfs- versus gezinsinkomen

Dirk Audenaert: 'Bedrijfseconomisch gezien heeft het gezinsinkomen geen vergelijkingswaarde' - serie Economie [deel 4]
Een bedrijfseconomische boekhouding is geen fiscale boekhouding. Het arbeidsinkomen, het totale arbeidsinkomen of bedrijfsinkomen en het gezinsinkomen kunnen daardoor voor begripsverwarring zorgen.

Vaste kosten per zoogkoe stijgen

Boekhoudexpert Marc Cools: 'Investeringsdrang bij vleesveehouders is terug van weggeweest' - serie Economie [deel 3]
Door investeringen stijgen de vaste kosten per zoogkoe. De toegerekende afschrijvingen en intresten hebben hun weerslag op het uiteindelijke inkomen uit arbeid.

Durven rekenen

Een rendabele afmest is rekenwerk op verschillende onderdelen
De vleesveehouder, die een postitief arbeidsinkomen wil behalen met het afmesten van vleesvee, moet de voerkosten zo laag mogelijk houden.
right