Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

huisvesting van koeien

Serrestal met voederrobot

Kristof Mouton bouwt nieuwe vorm van mesterij
Het is de eerste serrestal in Vlaanderen. Kristof Mouton en Isabel De Latthauwer uit Lochristi kozen voor het diervriendelijke karakter van foliebouw bij het oprichten van hun nieuwe vleesveestal.

Strokosten drijven stalontwikkeling

Meer aandacht voor aangepaste ventilatie van vleesvee- en jongveestallen - VeeteeltVlees 10 jaar - 10 jaar management
Investeringen in nieuwe vleesveestallen zijn nog altijd meer uitzondering dan regel. Ook nieuwe ontwikkelingen bleven daardoor op een laag pitje.

Correct opstallen

Scheren bij het opstallen als basis voor behandeling tegen parasieten - uit de dierenartspraktijk
Vanwege het warme najaar van 2011 raadt de dierenarts aan het vee bij het opstallen te scheren.

Rust en ruimte in ‘koeientuin’

Dirco te Voortwis: ‘In de ogen van collega’s ben je al snel een linkse boer, die te dicht bij de groene burger staat’ - bedrijfsreportage
Als eerste vleesveehouder in Nederland nam Dirco te Voortwis onderdelen van het stalconcept 'koeientuin' over in zijn nieuwe stal. Met veertien linde- en plataanbomen bracht hij groen in de stal.

Samenspel met de natuur

Limousinfokker Bernie van Eldijk: 'De dieren komen dik terug uit de uiterwaarden' - bedrijfsreportage
De pasklare, nieuwe potstal kent enkele bijzondere snufjes en biedt ruimte aan 200 stuks vleesvee. Limousinfokker Bernie van Eldijk kan daardoor groeien van 140 naar 300 stuks.

Ondergrond, ruimte en licht

Op een zachte bodem is er meer springgedrag, meer stareflex en een langere tocht - serie Vruchtbaarheid
In dit deel 4 van een serie van 4 belicht een expert de vruchtbaarheid in relatie tot de huisvesting. Er is weinig bekend over de directe relatie tussen huisvesting en vruchtbaarheid bij vleesvee.

Carport voor zoogkoeien

De eerste zwaluwstal staat er maar je ziet hem niet vanwege de fraaie integratie in het landschap
Een nieuwe stal bouwen voor een grootschalig bedrijf heeft tegenwoordig wel wat voeten in de aarde.

Dikke hakken

Comfortabel ligbed bestrijdt beenproblemen bij hoogdrachtig vee - uit de dierenartspraktijk
Een jaarlijks terugkerend fenomeen op rundveebedrijven zijn dikke hakken bij hoogdrachtig vee. Meestal worden dieren, die aangebonden staan in oudere bind- of grupstallen, het ergst getroffen

4x4-zorgsysteem

Zoogtantes zorgen voor maximum rendement met een minimum aan arbeid
Uitleg met voor- en nadelen van de zoogkoeienhouderij volgens het 4x4-systeem, waarbij per productiegroep 4 koeien staan aangebonden en de 4 bijbehorende kalveren los

Vruchtbare vleesmassa

Gerard Schillemans: 'Een witblauwe koe kan even goed zelf voor haar kalf zorgen'
De gulden middenweg tussen puur vlees en groei, zo luidt het fokdoel van Gerard en Lode Schillemans uit het Antwerpse Mol. Het doel is een zo hoog mogelijk rendement behalen
right