Sitemenu

dinsdag 9 augustus 2022
content-main

hoeven

Nieuws

Beter melk- dan vleesvee in natuurgebied

07-04-2009  · 2 reacties

Vanuit economisch oogpunt is melkvee aantrekkelijker dan vleesvee voor het beheer van gebieden met natuurlijke handicaps, zoals veenweidegebieden en beekdalen.

Nieuws

Het ministerie van LNV heeft de maatregelen voor blauwtong serotype 6 versoepeld. De aanpassing houdt in dat het insluitingsgebied is opgeheven en heel Nederland nu alleen nog beperkingsgebied is.

Nieuws

Het Nederlandse Ministerie van Landbouw heeft zes miljoen doseringen blauwtongvaccin besteld bij Intervet. Het Ministerie besloot hiertoe na een Europese aanbesteding.

right