Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

graslandbeheer

Bodemgezondheid basis voor goed ruwvoer

Het kengetal voor bodemgezondheid CEC moet nog een begrip worden bij veehouders
De kwaliteit van de graskuilen is afhankelijk van veel omstandigheden. De impact van de bodem wordt daarbij wel eens over het hoofd gezien. Het kengetal CEC biedt uitkomst.

Naar meer eiwit uit de eerste snede

De focus vooral leggen op voorjaarsbemesting en planning bij het maaien
Met de hoge prijzen voor eiwitvoeders wordt het steeds lucratiever om te streven naar zo veel mogelijk eiwit in gras.

Grasproductie in zwaar weer

Weerbestendigheid is voor veehouders voorlopig geen groot issue bij rassenkeuze - hoofdartikel Gras deel 1
Autobanden als afdekmiddel van ruwvoerkuilen zijn voorbijgestreefd. Alternatieven zoals zand of grindslurven, spanbanden en waterslangen winnen aan belang. Het kan met, maar ook zonder plasticfolie.

Meningen over vloeibare kunstmest blijven verdeeld

Wim Bussink - "Alleen prijs en arbeid zijn bepalend voor de keuze tussen vloeibare of korrelkunstmest, niet de opbrengst
Vloeibare meststoffen zijn al een flink aantal jaren op de markt, maar maken nog steeds geen grote opgang. De opbrengstcijfers vanuit onderzoeken zijn allesbehalve eenduidig.

Grasland beluchten of scheuren?

Nederlandse proef graslandbeluchting leidt vooralsnog niet tot een hogere graslandopbrengst
Bij de huidige, lagere normen van bemesting komen naar verwachting structuurproblemen veel sterker tot uiting in grasland.

Modern biologisch

Math Loonen: 'Natuurbeheer en vleeskoeien, een mooie combinatie'
De charolaiskoeien van bioveehouder Math Loonen uit het Noord-Limburgse Siebengewald begrazen ruim 160 hectare aan natuurterrein.

Weidevernieuwing

Diploïd Engels raaigras vitale hoofdcomponent voor vleesvee
Punten van aandacht bij graslandvernieuwing voor vleesvee

Elk weiland is uniek

Veredeling maakt andere rassen smakelijker en meer productief
De trend naar meer variatie in grassoorten in natuurgebieden en weilanden met een beperkt beheer zet door

Zwavel en spoorelementen

Verfijnde bemestingsadviezen goed voor droge stof en gezondheid
De aandacht wordt gevestigd op het belang van een goed graslandmanagement met grondanalyse en verfijnde bemestingsadviezen, waarbij een juiste zwavelbemesting als voorbeeld wordt genoemd

Gezonde bemesting

Mineralenvoorziening in vleesveerantsoen sturen met bemesting
Het verband wordt gelegd tussen meer aandacht voor de bemesting van grasland en de gezondheid van vleesvee, waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan de mineralen en spoorelementen als kobalt, koper,
right