Sitemenu

donderdag 20 januari 2022
content-main

geneesmiddelresistentie

Aandacht voor antibioticagebruik

Kengetal dierdagdosering in Nederlandse vleesveehouderij bijzonder laag
Vanaf 2012 wordt in Nederland het antibioticagebruik van elk veebedrijf bijgehouden in een database. Uit inventarisatie blijkt dat vleesveehouders weinig naar antibiotica grijpen.

Steeds meer resistent

Verantwoord antibioticagebruik noodzaak voor stijgende resistentieproblematiek
2 dierenartsen, die tevens als wetenschappelijk medewerker aan de faculteit Diergeneeskunde van de universiteit van Merelbeke verbonden zijn, geven commentaar op de problematiek van de antibioticaresi
right