Sitemenu

dinsdag 9 augustus 2022
content-main

fokdoelen

Fokken op minder keizersneden

Ruim zeventig procent van de donkerrode rouge des prés kalft natuurlijk af op Boterhoek nv - bedrijfsreportage
Het donkerrode vel met witte ledematen en de witte staartpunt zijn karakteristiek voor de ruim 150 Rouge des prés.

Markt moet fokdoel bepalen

Roald van Noort: 'We slagen er helaas als sector maar niet in om vlees mondiaal te "branden"' - VeeteeltVlees 10 jaar - 10 jaar portretten
Wie nu veehouder is, heeft een goede toekomst in het verschiet, stelt CRV-directeur Roald van Noort. Wel is het belangrijk om te werken aan de kostprijs en te luisteren naar de markt.

Klein in aantal, groot in succes

Klaas Tigchelaar: 'De afwisseling tussen ontwikkeling en rastype, dat is de clou van het fokken'
De naam van Klaas Tigchelaar duikt sinds vijf jaar regelmatig op in de kampioenslijsten van verbeterd roodbont.

Genetische trends spiegelen aanpak

Het in 2004 door het Belgisch-witbauwstamboek geactualiseerde fokdoel is in het veld geen dode letter gebleven
Het jaar 2004 was met de herformulering van het fokdoel een scharnierjaar in het Belgische-witblauwras. De aanpassingen op basis van diverse marktsignalen werden met succes doorgevoerd.

Uit liefde voor het blonderas

Jan Laurijssen: 'Met witblauwvee zou een bedrijf van deze omvang voor ons niet haalbaar zijn' - bedrijfsreportage
In tien jaar tijd onderging de vleesveehouderij van Jan Laurijssen en Emma Lenders uit Rijkevorsel twee grote veranderingen. Van witblauw schakelden ze over op het Franse ras blonde d'Aquitaine.

Leuven in 't kort

Fokstal Willems scoort dubbele provinciale zege
Het aantal deelnemers neemt jaar na jaar af op de provinciale fokdag witblauw op de jaarmarkt in Leuven. Bij de vaarzen was de animo wel groot, met vaak spannende reeksen tot gevolg.

Lang leve Lennard

Ben Doorn: 'Uniformiteit is het belangrijkste in de fokkerij'
Het kan altijd beter. Met dat zinnetje in het achterhoofd maakt Ben Doorn uit Emst van mooie piemontesen fokken zijn levenswerk.

"Vleesveehouder moet wakker blijven"

VRV-bestuurslid Willy Vandewalle: "IJveren voor een eigen fokdoel"
De VRV-bestuurder en tevens voorzitter van het Vlaams Fokkerijcentrum geeft zijn visie op het fokkerijbeleid

Revisie fokdoel

Show en economie in het witblauwras met elkaar verzoenen
Het showgebeuren dichter bij de economische realiteit brengen. Het denkproces rond deze doelstelling is aan de gang binnen het Belgisch-witblauwstamboek. Hoever staat het ermee?
right