Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

fascioliasis

Leverbot in opmars

Bepaal zorgvuldig het gewicht van vleesveedieren voor juiste dosering leverbotmiddel
Gewaarschuwd wordt voor een toename van leverbotbesmetting door het waterpeilbeleid, uitbreiding van de beheersgebieden en de hoeveelheid neerslag

Leverbot

Slechte conditie oorzaak van vruchtbaarheidsprobleem - uit de dierenartspraktijk
N.a.v. een praktijkgeval geeft een dierenarts de oorzaak en de mogelijke maatregelen bij het optreden van leverbot bij vleesvee aan
right