Sitemenu

vrijdag 19 augustus 2022
content-main

dierziektepreventie

Te weinig biest

Diarreeproblemen door te laag gehalte aan immunoglobuline - uit de dierenartspraktijk
De dierenarts werd door een veehouder aangesproken over veel voorkomende diarree onder z'n kalveren. Op dit bedrijf worden alle kalveren individueel opgefokt.

Truc uit de oude doos

Christian Dohogne: ‘Aanzuren heeft een positief effect op vertering melkeiwitten en op remming ziekteverwekkers’
Veehouders zuren de kalvermelk aan omdat vader en grootvader het deden en daarmee goede resultaten behaalden. Maar het oude gebruik herbergt vandaag de dag meer kennis.

Gezond laag

Met meer inzet op beter management kan antibioticagebruik vleesveehouderij nog minder
Met een dierdagdosering kleiner dan één is de (rood)vleesveehouderij de sector met het laagste antibioticagebruik.

Werken aan gezondheid

Nog veel vragen over bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan - uit de dierenartspraktijk
In de vleesveesector is het vanaf januari 2012 verplicht om bij vijf of meer runderen een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan te hebben.

Minimale aanpak tegen virussen

Dierenarts Jef Laureyns: 'De aanpak van virale aandoeningen moet vooral gericht zijn op preventie'
Voor virale aandoeningen is geen antibioticatherapie mogelijk. Het voorkómen van infecties is de best mogelijke oplossing.

Bvd ondanks vaccinatie

Continu screenen veestapel even belangrijk als vaccinatie tegen bvd - uit de dierenartspraktijk
Na een zware bvd-besmetting ging het op een relatief groot witblauwbedrijf jaren goed dankzij een speciaal vaccinatie-schema.

Meer preventief klauwbekappen loont

Ziekte van Mortellaro groeiend klauwprobleem op vleesveebedrijven in Vlaanderen
Klauwproblemen komen weinig voor bij vleesvee en worden vooral curatief aangepakt.

Bestrijding ibr een politiek en economisch spel

Nederlands diergezondheidsimago onder druk door uitblijven ibr-bestrijding
Steeds meer Europese landen gaan over tot verplichte ibr-bestrijding. In Nederland geldt een vrijwillige deelname, maar dat werkt niet positief op het diergezondheidsimago.

Zomerwrang

Preventie door het weren van vliegen - uit de dierenartsenpraktijk
Zomerwrang is een infectie van de uier veroorzaakt door de Arcanobacterium pyogenes. Deze bacterie wordt door een vliegje, de Hydrotea irritans, overgebracht van de ene koe op de andere.

Navelabces

Navelontsteking vaak gepaard met complicaties - uit de dierenartspraktijk
Bespreking van omphalitis of navelontsteking n.a.v. een ziektegeval bij een kalf, dat ondanks een normale eetlust en een goede herkauwactiviteit vermagerde
right