Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

diergeneeskunde

Tekort aan thiamine

Vitamine B1 essentieel in werking van het centrale zenuwstelsel
Aan de hand van voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk schrijven vier dierenartsen over diergezondheid in de vleesveehouderij.

Naar een dreigend dierenartsentekort?

Nieuwe generatie rundveedierenartsen zet aan tot nadenken over de organisatie van Vlaamse en Nederlandse dierenartspraktijken
Lagere interesse van diergeneeskundestudenten in het specialisme herkauwers zorgt de afgelopen jaren voor een terugval in afstuderende rundveedierenartsen, zowel in Vlaanderen als in Nederland.

Blaasruptuur

Te geconcentreerde urine aanleiding voor scheuren van urineblaas
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van een koe met een blaasruptuur schetst dierenarts JohnCampe wat het ziektebeeld is, hoe hij het behandeld heeft en de mogelijke preventiemaatregelen

Vals alarm

Verscherpte aandacht vleeskeurder basis van hogere lintwormstatistiek
Ingegaan wordt op de achtergronden van een verhoogde constatering van het aantal lintwormaantastingen in runderkarkassen

Leverbot in opmars

Bepaal zorgvuldig het gewicht van vleesveedieren voor juiste dosering leverbotmiddel
Gewaarschuwd wordt voor een toename van leverbotbesmetting door het waterpeilbeleid, uitbreiding van de beheersgebieden en de hoeveelheid neerslag

Wittespierziekte syndroom

Door aandacht voor vitamine-E- en seleniumstatus kalversterfte eenvoudig terug te dringen
Het belang van toediening van vitamine E en selenium ter voorkoming van sterfte bij jonge snelgroeiende kalveren

Opstalprotocol geen overbodige luxe

Vaccinatie alleen zinvol in combinatie met overgangsrantsoen en gezond stalklimaat
Richtlijnen voor de kalveropfok met als aandachtspunten: stress vermijden, voeding, stalventilatie en vaccinatie

Translocatie 1/29

Afwijking op de chromosomen leidt tot verminderde vruchtbaarheid
Uitleg betreffende deze afwijking die bij meer dan 50 runderrassen is geconstateerd

Op zoek naar alternatieven

Homeopathie en fytotherapie in Nederland populairder dan in Vlaanderen
3 Belgische dierenartsen geven hun mening t.a.v. de toepassing van alternatieve methoden voor de diergeneeskunde
right