Sitemenu

donderdag 16 juli 2020
content-main

dierenwelzijn

Serrestal met voederrobot

Kristof Mouton bouwt nieuwe vorm van mesterij
Het is de eerste serrestal in Vlaanderen. Kristof Mouton en Isabel De Latthauwer uit Lochristi kozen voor het diervriendelijke karakter van foliebouw bij het oprichten van hun nieuwe vleesveestal.

Plotse dood

Ontsteking door dikke hakken funest voor algehele gezondheid dier - uit de dierenartspraktijk
De dierenarts werd door een verontruste veehouder gecontacteerd. Eén van zijn koeien was plots na het melken dood neergevallen.

Kwaliteit met oog voor maatschappij

Fokdoel verbeterd roodbont gericht op sterk beenwerk en verminderen keizersneden - VeeteeltVlees 10 jaar - 10 jaar fokkerij
De toekomst van verbeterd roodbont hangt af van de vraag naar kwaliteitsvlees en de wens van de maatschappij om het aandeel keizersneden te verminderen.

'Keizersnede kost 1000 liter melk'

Harrie Hutten melkt zijn verbeterd roodbonte koeien nog steeds - VeeteeltVlees 10 jaar - 10 jaar reportages
Om voldoende inkomen uit zijn vleesvee te halen, melkt Harrie Hutten de verbeterd roodbonten. Hij vindt dat een keizersnede veel melk kost en fokt daarom op natuurlijke geboorten.

Vlees en duurzaamheid

Met plantaardige of dierlijke voeding de wereld voeden?
Het draagvlak voor een vleesvrije dag per week groeit in onze maatschappij, van scholen tot zomerpopfestivals.

Rust en ruimte in ‘koeientuin’

Dirco te Voortwis: ‘In de ogen van collega’s ben je al snel een linkse boer, die te dicht bij de groene burger staat’ - bedrijfsreportage
Als eerste vleesveehouder in Nederland nam Dirco te Voortwis onderdelen van het stalconcept 'koeientuin' over in zijn nieuwe stal. Met veertien linde- en plataanbomen bracht hij groen in de stal.

Halt aan schurft

Veepeiler Rund en faculteit Diergeneeskunde UGent binden de strijd aan met schurft
De schurftproblematiek bij runderen speelt vooral bij het Belgisch-witblauwras. Praktijksignalen wijzen op een alsmaar groeiend probleem.

Dierbelang versus economie

Het onthoornen van rundvee krijgt (Europese) politieke en maatschappelijke aandacht
Onthoornen is een courante praktijk in de Europese veehouderij. Toch staat het onderwerp op de politieke agenda.

‘Natuurlijk’ geboortegemak

Een groot deel van de bestaande Belgisch-witblauwpopulatie lijkt in aanmerking te kunnen komen voor afkalving zonder keizersneden
Er is weinig verschil in de wanverhouding tussen het bekken van een koe en de lichaamsmaten van het kalf bij enerzijds dieren die natuurlijk kalven en anderzijds dieren die een keizersnede ondergaan,

2012 is in zicht

Voorkomen en bestrijden ibr
Ibr en bvd zijn twee zeer belangrijke infectieuze rundveeziekten die veel schade kunnen veroorzaken op het bedrijf. Vanaf 2012 gaat in België het verplichte ibr-bestrijdingsplan van start.
right